Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje MŠ Tréglova - investiční příspěvek na obnovu a doplnění školních hřišť herními prvky (ORG 865) / 2020

Název:
MŠ Tréglova - investiční příspěvek na obnovu a doplnění školních hřišť herními prvky (865)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 1 155 000 Kč Navýšení 2 551 800 Kč 2 395 650 Kč 94 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Civilní připravenost na krizové stavy 0 Kč Navýšení 179 200 Kč 179 200 Kč 100 %
Školství a sociální věci 1 155 000 Kč Navýšení 2 372 600 Kč 2 216 450 Kč 93 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3111 Předškolní zařízení 1 155 000 Kč Navýšení 2 372 600 Kč 2 216 450 Kč 93 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 155 000 Kč Navýšení 1 430 600 Kč 1 274 450 Kč 89 %
440 440 1 155 000 Kč Navýšení 1 430 600 Kč 1 274 450 Kč 89 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 242 000 Kč 242 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 242 000 Kč 242 000 Kč 100 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 700 000 Kč 700 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 700 000 Kč 700 000 Kč 100 %
5213 Krizová opatření 0 Kč Navýšení 179 200 Kč 179 200 Kč 100 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 179 200 Kč 179 200 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 179 200 Kč 179 200 Kč 100 %
Celkem 1 155 000 Kč Navýšení 2 551 800 Kč 2 395 650 Kč 94 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 865 (MŠ Tréglova - investiční příspěvek na obnovu a doplnění...), Paragraf 5213 (Krizová opatření), Položka 5336 (Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Mateřská škola, Praha 5 - Barrandov, Tréglova 780, příspěvková organizaceARES 179 200,00 Kč
300000077 17.08.2020 179 200,00 Kč
950000015 11.11.2020 152 900,00 Kč
950000015 11.11.2020 -152 900,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 179 200,00 Kč