Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje MŠ Tréglova - investiční příspěvek na obnovu a doplnění školních hřišť herními prvky (ORG 865) / 2020

Název:
MŠ Tréglova - investiční příspěvek na obnovu a doplnění školních hřišť herními prvky (865)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 1 155 000 Kč Navýšení 2 551 800 Kč 2 395 650 Kč 94 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Civilní připravenost na krizové stavy 0 Kč Navýšení 179 200 Kč 179 200 Kč 100 %
Školství a sociální věci 1 155 000 Kč Navýšení 2 372 600 Kč 2 216 450 Kč 93 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3111 Předškolní zařízení 1 155 000 Kč Navýšení 2 372 600 Kč 2 216 450 Kč 93 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 155 000 Kč Navýšení 1 430 600 Kč 1 274 450 Kč 89 %
440 440 1 155 000 Kč Navýšení 1 430 600 Kč 1 274 450 Kč 89 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 242 000 Kč 242 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 242 000 Kč 242 000 Kč 100 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 700 000 Kč 700 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 700 000 Kč 700 000 Kč 100 %
5213 Krizová opatření 0 Kč Navýšení 179 200 Kč 179 200 Kč 100 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 179 200 Kč 179 200 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 179 200 Kč 179 200 Kč 100 %
Celkem 1 155 000 Kč Navýšení 2 551 800 Kč 2 395 650 Kč 94 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 865 (MŠ Tréglova - investiční příspěvek na obnovu a doplnění...), Paragraf 3111 (Předškolní zařízení), Položka 5331 (Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Mateřská škola, Praha 5 - Barrandov, Tréglova 780, příspěvková organizaceARES 1 274 450,00 Kč
300000028 10.01.2020 92 100,00 Kč
300000087 28.01.2020 180 500,00 Kč
300000061 28.01.2020 12 500,00 Kč
300000025 03.02.2020 92 100,00 Kč
300000024 02.03.2020 92 050,00 Kč
300000061 01.04.2020 12 500,00 Kč
300000035 01.04.2020 92 100,00 Kč
300000121 23.04.2020 31 000,00 Kč
300000025 04.05.2020 92 100,00 Kč
300000026 01.06.2020 92 050,00 Kč
300000082 01.07.2020 12 500,00 Kč
300000056 01.07.2020 92 100,00 Kč
300000149 28.08.2020 92 100,00 Kč
300000025 01.09.2020 92 050,00 Kč
300000043 01.10.2020 92 100,00 Kč
300000051 02.11.2020 12 500,00 Kč
300000025 02.11.2020 92 100,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 1 274 450,00 Kč