Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 865 (ORG 865) / 2020

Název:
865 (865)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 1 155 000 Kč Navýšení 2 245 700 Kč 1 772 800 Kč 79 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Civilní připravenost na krizové stavy 0 Kč Navýšení 179 200 Kč 179 200 Kč 100 %
Školství a sociální věci 1 155 000 Kč Navýšení 2 066 500 Kč 1 593 600 Kč 77 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3111 Předškolní zařízení 1 155 000 Kč Navýšení 2 066 500 Kč 1 593 600 Kč 77 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 155 000 Kč Navýšení 1 366 500 Kč 893 600 Kč 65 %
440 440 1 155 000 Kč Navýšení 1 366 500 Kč 893 600 Kč 65 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 700 000 Kč 700 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 700 000 Kč 700 000 Kč 100 %
5213 Krizová opatření 0 Kč Navýšení 179 200 Kč 179 200 Kč 100 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 179 200 Kč 179 200 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 179 200 Kč 179 200 Kč 100 %
Celkem 1 155 000 Kč Navýšení 2 245 700 Kč 1 772 800 Kč 79 %