Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 816 (ORG 816) / 2020

Název:
816 (816)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 129 100 Kč 129 046 Kč 100 %
výdaje 13 998 000 Kč Navýšení 16 506 000 Kč 10 641 500 Kč 64 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Civilní připravenost na krizové stavy 0 Kč Navýšení 662 400 Kč 662 400 Kč 100 %
Školství a sociální věci 13 998 000 Kč Navýšení 15 843 600 Kč 9 979 100 Kč 63 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3113 Základní školy 13 998 000 Kč Navýšení 15 843 600 Kč 9 979 100 Kč 63 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 13 998 000 Kč Navýšení 15 767 000 Kč 9 902 500 Kč 63 %
440 440 13 998 000 Kč Navýšení 15 767 000 Kč 9 902 500 Kč 63 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 76 600 Kč 76 600 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 76 600 Kč 76 600 Kč 100 %
5213 Krizová opatření 0 Kč Navýšení 662 400 Kč 662 400 Kč 100 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 662 400 Kč 662 400 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 662 400 Kč 662 400 Kč 100 %
Celkem 13 998 000 Kč Navýšení 16 506 000 Kč 10 641 500 Kč 64 %