Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 813 (ORG 813) / 2020

Název:
813 (813)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 1 200 Kč 1 239 Kč 103 %
výdaje 2 069 000 Kč Navýšení 2 821 000 Kč 1 926 450 Kč 68 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Civilní připravenost na krizové stavy 0 Kč Navýšení 186 500 Kč 186 500 Kč 100 %
Školství a sociální věci 2 069 000 Kč Navýšení 2 634 500 Kč 1 739 950 Kč 66 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3117 První stupeň základních škol 2 069 000 Kč Navýšení 2 634 500 Kč 1 739 950 Kč 66 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 2 069 000 Kč Navýšení 2 529 500 Kč 1 634 950 Kč 65 %
440 440 2 069 000 Kč Navýšení 2 529 500 Kč 1 634 950 Kč 65 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 105 000 Kč 105 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 105 000 Kč 105 000 Kč 100 %
5213 Krizová opatření 0 Kč Navýšení 186 500 Kč 186 500 Kč 100 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 186 500 Kč 186 500 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 186 500 Kč 186 500 Kč 100 %
Celkem 2 069 000 Kč Navýšení 2 821 000 Kč 1 926 450 Kč 68 %