Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 81156000205 (ORG 81156000205) / 2020

Název:
81156000205 (81156000205)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 16 000 000 Kč 16 000 000 Kč 0 Kč 0 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 16 000 000 Kč 16 000 000 Kč 0 Kč 0 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3699 Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje 16 000 000 Kč 16 000 000 Kč 0 Kč 0 %
6121 Budovy, haly a stavby 16 000 000 Kč 16 000 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 16 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
818 818 0 Kč Navýšení 16 000 000 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 16 000 000 Kč 16 000 000 Kč 0 Kč 0 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 81156000205 (81156000205), Paragraf 3699 (Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje), Položka 6121 (Budovy, haly a stavby)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 0,00 Kč