Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje 808 (ORG 808) / 2020

Název:
808 (808)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 125 300 Kč 125 254 Kč 100 %
výdaje 10 535 000 Kč Navýšení 13 046 400 Kč 8 646 150 Kč 66 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Civilní připravenost na krizové stavy 0 Kč Navýšení 413 000 Kč 413 000 Kč 100 %
Školství a sociální věci 10 535 000 Kč Navýšení 12 633 400 Kč 8 233 150 Kč 65 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3113 Základní školy 0 Kč Navýšení 700 000 Kč 700 000 Kč 100 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 700 000 Kč 700 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 700 000 Kč 700 000 Kč 100 %
Celkem 0 Kč Navýšení 700 000 Kč 700 000 Kč 100 %