Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje 808 (ORG 808) / 2020

Název:
808 (808)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 64 600 Kč 64 600 Kč 100 %
výdaje 10 535 000 Kč Navýšení 12 619 400 Kč 6 935 100 Kč 55 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 10 535 000 Kč Navýšení 12 619 400 Kč 6 935 100 Kč 55 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3113 Základní školy 0 Kč Navýšení 700 000 Kč 700 000 Kč 100 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 700 000 Kč 700 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 700 000 Kč 700 000 Kč 100 %
Celkem 0 Kč Navýšení 700 000 Kč 700 000 Kč 100 %