Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje 80750000117 (ORG 80750000117) / 2020

Název:
80750000117 (80750000117)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 88 000 000 Kč 88 000 000 Kč 26 139 486 Kč 30 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 88 000 000 Kč 88 000 000 Kč 26 139 486 Kč 30 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3612 Bytové hospodářství 88 000 000 Kč 88 000 000 Kč 26 139 486 Kč 30 %
6121 Budovy, haly a stavby 88 000 000 Kč 88 000 000 Kč 26 139 486 Kč 30 %
813 813 88 000 000 Kč Pokles 3 028 100 Kč 3 028 001 Kč 100 %
818 818 0 Kč Navýšení 84 971 900 Kč 23 111 485 Kč 27 %
Celkem 88 000 000 Kč 88 000 000 Kč 26 139 486 Kč 30 %