Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 7 (ORG 7) / 2020

Název:
7 (7)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 962 495 Kč - - - -
výdaje 10 752 500 Kč Navýšení 10 902 600 Kč 6 337 776 Kč 58 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Veřejná správa 10 752 500 Kč Navýšení 10 902 600 Kč 6 337 776 Kč 58 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
6112 Zastupitelstva obcí 250 100 Kč 250 100 Kč 24 014 Kč 10 %
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 250 100 Kč 250 100 Kč 24 014 Kč 10 %
926 926 250 100 Kč 250 100 Kč 24 014 Kč 10 %
6171 Činnost místní správy 10 502 400 Kč Navýšení 10 652 500 Kč 6 313 762 Kč 59 %
5169 Nákup ostatních služeb 3 870 000 Kč 3 870 000 Kč 2 310 607 Kč 60 %
926 926 3 870 000 Kč 3 870 000 Kč 2 310 607 Kč 60 %
5175 Pohoštění 480 000 Kč 480 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 480 000 Kč 480 000 Kč 0 Kč 0 %
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 6 152 400 Kč Navýšení 6 302 500 Kč 4 003 155 Kč 64 %
926 926 6 152 400 Kč Navýšení 6 302 500 Kč 4 003 155 Kč 64 %
Celkem 10 752 500 Kč Navýšení 10 902 600 Kč 6 337 776 Kč 58 %