Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 430012 (ORG 430012) / 2020

Název:
430012 (430012)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 0 Kč Navýšení 2 550 000 Kč 0 Kč 0 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Tělovýchova a zájmová činnost 0 Kč Navýšení 2 550 000 Kč 0 Kč 0 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 0 Kč Navýšení 2 550 000 Kč 0 Kč 0 %
6130 Pozemky 0 Kč Navýšení 2 550 000 Kč 0 Kč 0 %
443 443 0 Kč Navýšení 2 550 000 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 0 Kč Navýšení 2 550 000 Kč 0 Kč 0 %