Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje 430000 (ORG 430000) / 2020

Název:
430000 (430000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 4 018 000 Kč Navýšení 5 468 000 Kč 1 656 502 Kč 30 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 4 018 000 Kč Navýšení 5 468 000 Kč 1 656 502 Kč 30 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3612 Bytové hospodářství 0 Kč Navýšení 37 000 Kč 0 Kč 0 %
6121 Budovy, haly a stavby 0 Kč Navýšení 37 000 Kč 0 Kč 0 %
843 843 0 Kč Navýšení 37 000 Kč 0 Kč 0 %
3613 Nebytové hospodářství 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 0 Kč 0 %
6121 Budovy, haly a stavby 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 0 Kč 0 %
843 843 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 0 Kč 0 %
3699 Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje 0 Kč Navýšení 1 350 100 Kč 1 350 002 Kč 100 %
6121 Budovy, haly a stavby 0 Kč Navýšení 1 350 000 Kč 1 350 000 Kč 100 %
843 843 0 Kč Navýšení 1 350 000 Kč 1 350 000 Kč 100 %
6130 Pozemky 0 Kč Navýšení 100 Kč 2 Kč 2 %
843 843 0 Kč Navýšení 100 Kč 2 Kč 2 %
Celkem 0 Kč Navýšení 1 487 100 Kč 1 350 002 Kč 91 %