Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 410000 (ORG 410000) / 2020

Název:
410000 (410000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 103 807 900 Kč Navýšení 110 458 600 Kč 45 273 266 Kč 41 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 750 000 Kč Navýšení 2 500 000 Kč 1 897 835 Kč 76 %
Civilní připravenost na krizové stavy 0 Kč Navýšení 1 394 000 Kč 1 393 817 Kč 100 %
Doprava 6 040 000 Kč Navýšení 11 356 700 Kč 97 034 Kč 1 %
Kultura a sdělovací prostředky 4 280 900 Kč 4 280 900 Kč 679 302 Kč 16 %
Tělovýchova a zájmová činnost 10 798 000 Kč Navýšení 10 998 000 Kč 4 565 346 Kč 42 %
Životní prostředí 81 939 000 Kč Pokles 79 929 000 Kč 36 639 930 Kč 46 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.plodin a zvl.veterin.péče 200 000 Kč 200 000 Kč 23 075 Kč 12 %
5169 Nákup ostatních služeb 200 000 Kč 200 000 Kč 23 075 Kč 12 %
241 241 200 000 Kč 200 000 Kč 23 075 Kč 12 %
2212 Silnice 5 000 000 Kč Navýšení 11 000 000 Kč 0 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 5 000 000 Kč Navýšení 11 000 000 Kč 0 Kč 0 %
341 341 5 000 000 Kč Navýšení 11 000 000 Kč 0 Kč 0 %
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 320 000 Kč 320 000 Kč 97 034 Kč 30 %
5163 Služby peněžních ústavů 320 000 Kč 320 000 Kč 97 034 Kč 30 %
241 241 320 000 Kč 320 000 Kč 97 034 Kč 30 %
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami 720 000 Kč Pokles 36 700 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 720 000 Kč Pokles 36 700 Kč 0 Kč 0 %
341 341 720 000 Kč Pokles 36 700 Kč 0 Kč 0 %
3322 Zachování a obnova kulturních památek 4 080 900 Kč 4 080 900 Kč 679 302 Kč 17 %
5171 Opravy a udržování 4 080 900 Kč 4 080 900 Kč 679 302 Kč 17 %
641 641 4 080 900 Kč 4 080 900 Kč 679 302 Kč 17 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
641 641 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
3421 Využití volného času dětí a mládeže 10 798 000 Kč Navýšení 10 998 000 Kč 4 565 346 Kč 42 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 500 000 Kč 500 000 Kč 18 511 Kč 4 %
241 241 500 000 Kč 500 000 Kč 18 511 Kč 4 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 228 967 Kč 23 %
241 241 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 228 967 Kč 23 %
5151 Studená voda 128 000 Kč Navýšení 328 000 Kč 154 741 Kč 47 %
241 241 128 000 Kč Navýšení 328 000 Kč 154 741 Kč 47 %
5154 Elektrická energie 170 000 Kč 170 000 Kč 58 666 Kč 35 %
241 241 170 000 Kč 170 000 Kč 58 666 Kč 35 %
5169 Nákup ostatních služeb 9 000 000 Kč Pokles 8 840 000 Kč 4 104 461 Kč 46 %
241 241 9 000 000 Kč Pokles 8 840 000 Kč 4 104 461 Kč 46 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení 0 Kč Navýšení 160 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 0 Kč Navýšení 160 000 Kč 0 Kč 0 %
3631 Veřejné osvětlení 250 000 Kč Navýšení 2 000 000 Kč 1 897 835 Kč 95 %
5169 Nákup ostatních služeb 250 000 Kč Navýšení 2 000 000 Kč 1 897 835 Kč 95 %
841 841 250 000 Kč Navýšení 2 000 000 Kč 1 897 835 Kč 95 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 200 000 Kč 200 000 Kč 71 814 Kč 36 %
5169 Nákup ostatních služeb 200 000 Kč 200 000 Kč 71 814 Kč 36 %
241 241 200 000 Kč 200 000 Kč 71 814 Kč 36 %
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 0 Kč Navýšení 12 600 Kč 6 252 Kč 50 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 12 600 Kč 6 252 Kč 50 %
241 241 0 Kč Navýšení 12 600 Kč 6 252 Kč 50 %
3723 Sběr a svoz ost.odpadů(jiných než nebezp. a kom.) 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 1 573 895 Kč 79 %
5169 Nákup ostatních služeb 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 1 573 895 Kč 79 %
241 241 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 1 573 895 Kč 79 %
3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 64 000 Kč 64 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 64 000 Kč 64 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 64 000 Kč 64 000 Kč 0 Kč 0 %
3729 Ostatní nakládání s odpady 5 900 000 Kč 5 900 000 Kč 829 939 Kč 14 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 3 900 000 Kč 3 900 000 Kč 346 060 Kč 9 %
241 241 3 900 000 Kč 3 900 000 Kč 346 060 Kč 9 %
5169 Nákup ostatních služeb 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 483 879 Kč 24 %
241 241 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 483 879 Kč 24 %
3741 Ochrana druhů a stanovišť 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 72 625 000 Kč Pokles 70 662 400 Kč 34 091 766 Kč 48 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 4 000 000 Kč 4 000 000 Kč 485 893 Kč 12 %
241 241 4 000 000 Kč 4 000 000 Kč 485 893 Kč 12 %
5151 Studená voda 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 369 343 Kč 37 %
241 241 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 369 343 Kč 37 %
5154 Elektrická energie 900 000 Kč 900 000 Kč 432 744 Kč 48 %
241 241 900 000 Kč 900 000 Kč 432 744 Kč 48 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 141 570 Kč 14 %
241 241 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 141 570 Kč 14 %
5169 Nákup ostatních služeb 64 025 000 Kč Pokles 62 062 400 Kč 31 942 578 Kč 51 %
241 241 64 025 000 Kč Pokles 62 062 400 Kč 31 942 578 Kč 51 %
5171 Opravy a udržování 1 700 000 Kč 1 700 000 Kč 719 638 Kč 42 %
241 241 1 700 000 Kč 1 700 000 Kč 719 638 Kč 42 %
3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 650 000 Kč Pokles 590 000 Kč 0 Kč 0 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 432 800 Kč 0 Kč 0 %
241 241 0 Kč Navýšení 432 800 Kč 0 Kč 0 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 650 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
241 241 650 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 157 200 Kč 0 Kč 0 %
241 241 0 Kč Navýšení 157 200 Kč 0 Kč 0 %
3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 200 000 Kč 200 000 Kč 43 190 Kč 22 %
5171 Opravy a udržování 200 000 Kč 200 000 Kč 43 190 Kč 22 %
241 241 200 000 Kč 200 000 Kč 43 190 Kč 22 %
5213 Krizová opatření 0 Kč Navýšení 1 394 000 Kč 1 393 817 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 1 394 000 Kč 1 393 817 Kč 100 %
741 741 0 Kč Navýšení 1 394 000 Kč 1 393 817 Kč 100 %
Celkem 103 807 900 Kč Navýšení 110 458 600 Kč 45 273 266 Kč 41 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 410000 (410000), Paragraf 3745 (Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), Položka 5169 (Nákup ostatních služeb)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
CENTRA a.s.ARES 30 059 570,94 Kč
360000175 31.01.2020 43 050,03 Kč
360000048 10.02.2020 2 039 385,52 Kč
360000106 11.03.2020 4 128 907,34 Kč
360000110 09.04.2020 3 739 896,75 Kč
360000032 05.05.2020 3 847 435,90 Kč
360000166 25.05.2020 8 349,00 Kč
360000060 05.06.2020 5 405 888,74 Kč
360000063 08.07.2020 5 386 203,44 Kč
360000275 28.07.2020 258 300,20 Kč
360000079 07.08.2020 5 202 154,02 Kč
"Etincelle, o.s."ARES 618 240,00 Kč
360000114 24.01.2020 88 320,00 Kč
360000275 27.02.2020 88 320,00 Kč
360000271 26.03.2020 88 320,00 Kč
360000247 27.04.2020 88 320,00 Kč
360000221 28.05.2020 88 320,00 Kč
360000269 25.06.2020 88 320,00 Kč
360000250 27.07.2020 88 320,00 Kč
VERB GROUP s.r.o.ARES 441 408,00 Kč
360000073 21.01.2020 55 176,00 Kč
360000095 23.01.2020 55 176,00 Kč
360000237 24.02.2020 55 176,00 Kč
360000097 10.03.2020 55 176,00 Kč
360000093 14.05.2020 55 176,00 Kč
360000094 14.05.2020 55 176,00 Kč
360000164 15.06.2020 55 176,00 Kč
360000104 13.07.2020 55 176,00 Kč
CTB a.s.ARES 334 565,00 Kč
360000233 23.06.2020 334 565,00 Kč
CORP.-EL. Vladimír ChrastilARES 214 560,00 Kč
360000155 29.01.2020 18 740,00 Kč
360000054 05.03.2020 53 470,00 Kč
360000101 08.04.2020 84 650,00 Kč
360000061 06.08.2020 18 860,00 Kč
360000060 06.08.2020 38 840,00 Kč
FORTINA PROJEKT s.r.o.ARES 150 887,00 Kč
360000277 28.07.2020 119 548,00 Kč
360000278 28.07.2020 31 339,00 Kč
Ing. Špaňhel JiříARES 38 619,00 Kč
360000060 08.07.2020 38 619,00 Kč
Markéta HeinsARES 28 000,00 Kč
360000146 29.01.2020 28 000,00 Kč
Viliam SzöcsARES 18 150,00 Kč
360000264 28.04.2020 18 150,00 Kč
Čechová JaroslavaARES 14 278,00 Kč
360000209 22.04.2020 14 278,00 Kč
Boldon spol.s r.o.ARES 12 500,00 Kč
360000139 28.01.2020 12 500,00 Kč
Pauer VítARES 11 800,00 Kč
360000164 17.07.2020 5 900,00 Kč
360000273 28.07.2020 5 900,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 31 942 577,94 Kč