Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 410000 (ORG 410000) / 2020

Název:
410000 (410000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 103 807 900 Kč Navýšení 110 458 600 Kč 45 273 266 Kč 41 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 750 000 Kč Navýšení 2 500 000 Kč 1 897 835 Kč 76 %
Civilní připravenost na krizové stavy 0 Kč Navýšení 1 394 000 Kč 1 393 817 Kč 100 %
Doprava 6 040 000 Kč Navýšení 11 356 700 Kč 97 034 Kč 1 %
Kultura a sdělovací prostředky 4 280 900 Kč 4 280 900 Kč 679 302 Kč 16 %
Tělovýchova a zájmová činnost 10 798 000 Kč Navýšení 10 998 000 Kč 4 565 346 Kč 42 %
Životní prostředí 81 939 000 Kč Pokles 79 929 000 Kč 36 639 930 Kč 46 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.plodin a zvl.veterin.péče 200 000 Kč 200 000 Kč 23 075 Kč 12 %
5169 Nákup ostatních služeb 200 000 Kč 200 000 Kč 23 075 Kč 12 %
241 241 200 000 Kč 200 000 Kč 23 075 Kč 12 %
2212 Silnice 5 000 000 Kč Navýšení 11 000 000 Kč 0 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 5 000 000 Kč Navýšení 11 000 000 Kč 0 Kč 0 %
341 341 5 000 000 Kč Navýšení 11 000 000 Kč 0 Kč 0 %
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 320 000 Kč 320 000 Kč 97 034 Kč 30 %
5163 Služby peněžních ústavů 320 000 Kč 320 000 Kč 97 034 Kč 30 %
241 241 320 000 Kč 320 000 Kč 97 034 Kč 30 %
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami 720 000 Kč Pokles 36 700 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 720 000 Kč Pokles 36 700 Kč 0 Kč 0 %
341 341 720 000 Kč Pokles 36 700 Kč 0 Kč 0 %
3322 Zachování a obnova kulturních památek 4 080 900 Kč 4 080 900 Kč 679 302 Kč 17 %
5171 Opravy a udržování 4 080 900 Kč 4 080 900 Kč 679 302 Kč 17 %
641 641 4 080 900 Kč 4 080 900 Kč 679 302 Kč 17 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
641 641 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
3421 Využití volného času dětí a mládeže 10 798 000 Kč Navýšení 10 998 000 Kč 4 565 346 Kč 42 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 500 000 Kč 500 000 Kč 18 511 Kč 4 %
241 241 500 000 Kč 500 000 Kč 18 511 Kč 4 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 228 967 Kč 23 %
241 241 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 228 967 Kč 23 %
5151 Studená voda 128 000 Kč Navýšení 328 000 Kč 154 741 Kč 47 %
241 241 128 000 Kč Navýšení 328 000 Kč 154 741 Kč 47 %
5154 Elektrická energie 170 000 Kč 170 000 Kč 58 666 Kč 35 %
241 241 170 000 Kč 170 000 Kč 58 666 Kč 35 %
5169 Nákup ostatních služeb 9 000 000 Kč Pokles 8 840 000 Kč 4 104 461 Kč 46 %
241 241 9 000 000 Kč Pokles 8 840 000 Kč 4 104 461 Kč 46 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení 0 Kč Navýšení 160 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 0 Kč Navýšení 160 000 Kč 0 Kč 0 %
3631 Veřejné osvětlení 250 000 Kč Navýšení 2 000 000 Kč 1 897 835 Kč 95 %
5169 Nákup ostatních služeb 250 000 Kč Navýšení 2 000 000 Kč 1 897 835 Kč 95 %
841 841 250 000 Kč Navýšení 2 000 000 Kč 1 897 835 Kč 95 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 200 000 Kč 200 000 Kč 71 814 Kč 36 %
5169 Nákup ostatních služeb 200 000 Kč 200 000 Kč 71 814 Kč 36 %
241 241 200 000 Kč 200 000 Kč 71 814 Kč 36 %
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 0 Kč Navýšení 12 600 Kč 6 252 Kč 50 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 12 600 Kč 6 252 Kč 50 %
241 241 0 Kč Navýšení 12 600 Kč 6 252 Kč 50 %
3723 Sběr a svoz ost.odpadů(jiných než nebezp. a kom.) 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 1 573 895 Kč 79 %
5169 Nákup ostatních služeb 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 1 573 895 Kč 79 %
241 241 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 1 573 895 Kč 79 %
3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 64 000 Kč 64 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 64 000 Kč 64 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 64 000 Kč 64 000 Kč 0 Kč 0 %
3729 Ostatní nakládání s odpady 5 900 000 Kč 5 900 000 Kč 829 939 Kč 14 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 3 900 000 Kč 3 900 000 Kč 346 060 Kč 9 %
241 241 3 900 000 Kč 3 900 000 Kč 346 060 Kč 9 %
5169 Nákup ostatních služeb 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 483 879 Kč 24 %
241 241 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 483 879 Kč 24 %
3741 Ochrana druhů a stanovišť 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 72 625 000 Kč Pokles 70 662 400 Kč 34 091 766 Kč 48 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 4 000 000 Kč 4 000 000 Kč 485 893 Kč 12 %
241 241 4 000 000 Kč 4 000 000 Kč 485 893 Kč 12 %
5151 Studená voda 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 369 343 Kč 37 %
241 241 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 369 343 Kč 37 %
5154 Elektrická energie 900 000 Kč 900 000 Kč 432 744 Kč 48 %
241 241 900 000 Kč 900 000 Kč 432 744 Kč 48 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 141 570 Kč 14 %
241 241 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 141 570 Kč 14 %
5169 Nákup ostatních služeb 64 025 000 Kč Pokles 62 062 400 Kč 31 942 578 Kč 51 %
241 241 64 025 000 Kč Pokles 62 062 400 Kč 31 942 578 Kč 51 %
5171 Opravy a udržování 1 700 000 Kč 1 700 000 Kč 719 638 Kč 42 %
241 241 1 700 000 Kč 1 700 000 Kč 719 638 Kč 42 %
3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 650 000 Kč Pokles 590 000 Kč 0 Kč 0 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 432 800 Kč 0 Kč 0 %
241 241 0 Kč Navýšení 432 800 Kč 0 Kč 0 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 650 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
241 241 650 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 157 200 Kč 0 Kč 0 %
241 241 0 Kč Navýšení 157 200 Kč 0 Kč 0 %
3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 200 000 Kč 200 000 Kč 43 190 Kč 22 %
5171 Opravy a udržování 200 000 Kč 200 000 Kč 43 190 Kč 22 %
241 241 200 000 Kč 200 000 Kč 43 190 Kč 22 %
5213 Krizová opatření 0 Kč Navýšení 1 394 000 Kč 1 393 817 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 1 394 000 Kč 1 393 817 Kč 100 %
741 741 0 Kč Navýšení 1 394 000 Kč 1 393 817 Kč 100 %
Celkem 103 807 900 Kč Navýšení 110 458 600 Kč 45 273 266 Kč 41 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 410000 (410000), Paragraf 3724 (Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů), Položka 5169 (Nákup ostatních služeb)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 0,00 Kč