Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 410000 (ORG 410000) / 2020

Název:
410000 (410000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 103 807 900 Kč Navýšení 110 458 600 Kč 45 273 266 Kč 41 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 750 000 Kč Navýšení 2 500 000 Kč 1 897 835 Kč 76 %
Civilní připravenost na krizové stavy 0 Kč Navýšení 1 394 000 Kč 1 393 817 Kč 100 %
Doprava 6 040 000 Kč Navýšení 11 356 700 Kč 97 034 Kč 1 %
Kultura a sdělovací prostředky 4 280 900 Kč 4 280 900 Kč 679 302 Kč 16 %
Tělovýchova a zájmová činnost 10 798 000 Kč Navýšení 10 998 000 Kč 4 565 346 Kč 42 %
Životní prostředí 81 939 000 Kč Pokles 79 929 000 Kč 36 639 930 Kč 46 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.plodin a zvl.veterin.péče 200 000 Kč 200 000 Kč 23 075 Kč 12 %
5169 Nákup ostatních služeb 200 000 Kč 200 000 Kč 23 075 Kč 12 %
241 241 200 000 Kč 200 000 Kč 23 075 Kč 12 %
2212 Silnice 5 000 000 Kč Navýšení 11 000 000 Kč 0 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 5 000 000 Kč Navýšení 11 000 000 Kč 0 Kč 0 %
341 341 5 000 000 Kč Navýšení 11 000 000 Kč 0 Kč 0 %
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 320 000 Kč 320 000 Kč 97 034 Kč 30 %
5163 Služby peněžních ústavů 320 000 Kč 320 000 Kč 97 034 Kč 30 %
241 241 320 000 Kč 320 000 Kč 97 034 Kč 30 %
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami 720 000 Kč Pokles 36 700 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 720 000 Kč Pokles 36 700 Kč 0 Kč 0 %
341 341 720 000 Kč Pokles 36 700 Kč 0 Kč 0 %
3322 Zachování a obnova kulturních památek 4 080 900 Kč 4 080 900 Kč 679 302 Kč 17 %
5171 Opravy a udržování 4 080 900 Kč 4 080 900 Kč 679 302 Kč 17 %
641 641 4 080 900 Kč 4 080 900 Kč 679 302 Kč 17 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
641 641 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
3421 Využití volného času dětí a mládeže 10 798 000 Kč Navýšení 10 998 000 Kč 4 565 346 Kč 42 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 500 000 Kč 500 000 Kč 18 511 Kč 4 %
241 241 500 000 Kč 500 000 Kč 18 511 Kč 4 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 228 967 Kč 23 %
241 241 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 228 967 Kč 23 %
5151 Studená voda 128 000 Kč Navýšení 328 000 Kč 154 741 Kč 47 %
241 241 128 000 Kč Navýšení 328 000 Kč 154 741 Kč 47 %
5154 Elektrická energie 170 000 Kč 170 000 Kč 58 666 Kč 35 %
241 241 170 000 Kč 170 000 Kč 58 666 Kč 35 %
5169 Nákup ostatních služeb 9 000 000 Kč Pokles 8 840 000 Kč 4 104 461 Kč 46 %
241 241 9 000 000 Kč Pokles 8 840 000 Kč 4 104 461 Kč 46 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení 0 Kč Navýšení 160 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 0 Kč Navýšení 160 000 Kč 0 Kč 0 %
3631 Veřejné osvětlení 250 000 Kč Navýšení 2 000 000 Kč 1 897 835 Kč 95 %
5169 Nákup ostatních služeb 250 000 Kč Navýšení 2 000 000 Kč 1 897 835 Kč 95 %
841 841 250 000 Kč Navýšení 2 000 000 Kč 1 897 835 Kč 95 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 200 000 Kč 200 000 Kč 71 814 Kč 36 %
5169 Nákup ostatních služeb 200 000 Kč 200 000 Kč 71 814 Kč 36 %
241 241 200 000 Kč 200 000 Kč 71 814 Kč 36 %
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 0 Kč Navýšení 12 600 Kč 6 252 Kč 50 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 12 600 Kč 6 252 Kč 50 %
241 241 0 Kč Navýšení 12 600 Kč 6 252 Kč 50 %
3723 Sběr a svoz ost.odpadů(jiných než nebezp. a kom.) 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 1 573 895 Kč 79 %
5169 Nákup ostatních služeb 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 1 573 895 Kč 79 %
241 241 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 1 573 895 Kč 79 %
3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 64 000 Kč 64 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 64 000 Kč 64 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 64 000 Kč 64 000 Kč 0 Kč 0 %
3729 Ostatní nakládání s odpady 5 900 000 Kč 5 900 000 Kč 829 939 Kč 14 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 3 900 000 Kč 3 900 000 Kč 346 060 Kč 9 %
241 241 3 900 000 Kč 3 900 000 Kč 346 060 Kč 9 %
5169 Nákup ostatních služeb 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 483 879 Kč 24 %
241 241 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 483 879 Kč 24 %
3741 Ochrana druhů a stanovišť 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 72 625 000 Kč Pokles 70 662 400 Kč 34 091 766 Kč 48 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 4 000 000 Kč 4 000 000 Kč 485 893 Kč 12 %
241 241 4 000 000 Kč 4 000 000 Kč 485 893 Kč 12 %
5151 Studená voda 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 369 343 Kč 37 %
241 241 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 369 343 Kč 37 %
5154 Elektrická energie 900 000 Kč 900 000 Kč 432 744 Kč 48 %
241 241 900 000 Kč 900 000 Kč 432 744 Kč 48 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 141 570 Kč 14 %
241 241 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 141 570 Kč 14 %
5169 Nákup ostatních služeb 64 025 000 Kč Pokles 62 062 400 Kč 31 942 578 Kč 51 %
241 241 64 025 000 Kč Pokles 62 062 400 Kč 31 942 578 Kč 51 %
5171 Opravy a udržování 1 700 000 Kč 1 700 000 Kč 719 638 Kč 42 %
241 241 1 700 000 Kč 1 700 000 Kč 719 638 Kč 42 %
3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 650 000 Kč Pokles 590 000 Kč 0 Kč 0 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 432 800 Kč 0 Kč 0 %
241 241 0 Kč Navýšení 432 800 Kč 0 Kč 0 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 650 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
241 241 650 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 157 200 Kč 0 Kč 0 %
241 241 0 Kč Navýšení 157 200 Kč 0 Kč 0 %
3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 200 000 Kč 200 000 Kč 43 190 Kč 22 %
5171 Opravy a udržování 200 000 Kč 200 000 Kč 43 190 Kč 22 %
241 241 200 000 Kč 200 000 Kč 43 190 Kč 22 %
5213 Krizová opatření 0 Kč Navýšení 1 394 000 Kč 1 393 817 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 1 394 000 Kč 1 393 817 Kč 100 %
741 741 0 Kč Navýšení 1 394 000 Kč 1 393 817 Kč 100 %
Celkem 103 807 900 Kč Navýšení 110 458 600 Kč 45 273 266 Kč 41 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 410000 (410000), Paragraf 2219 (Ostatní záležitosti pozemních komunikací), Položka 5163 (Služby peněžních ústavů)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance GroupARES 97 034,00 Kč
360000238 24.02.2020 97 034,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 97 034,00 Kč