Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor správy veřejného prostranství a zeleně (ORG 410000) / 2020

Název:
Odbor správy veřejného prostranství a zeleně (410000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 103 807 900 Kč Navýšení 110 233 400 Kč 67 293 360 Kč 61 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 750 000 Kč Navýšení 3 552 000 Kč 1 949 790 Kč 55 %
Civilní připravenost na krizové stavy 0 Kč Navýšení 1 394 000 Kč 1 393 817 Kč 100 %
Doprava 6 040 000 Kč Navýšení 11 356 700 Kč 97 034 Kč 1 %
Kultura a sdělovací prostředky 4 280 900 Kč Navýšení 4 300 900 Kč 822 302 Kč 19 %
Tělovýchova a zájmová činnost 10 798 000 Kč Navýšení 11 026 000 Kč 6 844 389 Kč 62 %
Životní prostředí 81 939 000 Kč Pokles 78 603 800 Kč 56 186 027 Kč 71 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.plodin a zvl.veterin.péče 200 000 Kč 200 000 Kč 40 171 Kč 20 %
5169 Nákup ostatních služeb 200 000 Kč 200 000 Kč 40 171 Kč 20 %
241 241 200 000 Kč 200 000 Kč 40 171 Kč 20 %
2212 Silnice 5 000 000 Kč Navýšení 10 881 000 Kč 0 Kč 0 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 Kč Navýšení 479 200 Kč 0 Kč 0 %
341 341 0 Kč Navýšení 479 200 Kč 0 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 5 000 000 Kč Navýšení 10 401 800 Kč 0 Kč 0 %
341 341 5 000 000 Kč Navýšení 10 401 800 Kč 0 Kč 0 %
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 320 000 Kč Navýšení 439 000 Kč 97 034 Kč 22 %
5163 Služby peněžních ústavů 320 000 Kč 320 000 Kč 97 034 Kč 30 %
241 241 320 000 Kč 320 000 Kč 97 034 Kč 30 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 Kč Navýšení 119 000 Kč 0 Kč 0 %
341 341 0 Kč Navýšení 119 000 Kč 0 Kč 0 %
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami 720 000 Kč Pokles 36 700 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 720 000 Kč Pokles 36 700 Kč 0 Kč 0 %
341 341 720 000 Kč Pokles 36 700 Kč 0 Kč 0 %
3322 Zachování a obnova kulturních památek 4 080 900 Kč 4 080 900 Kč 679 302 Kč 17 %
5171 Opravy a udržování 4 080 900 Kč 4 080 900 Kč 679 302 Kč 17 %
641 641 4 080 900 Kč 4 080 900 Kč 679 302 Kč 17 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 200 000 Kč Navýšení 220 000 Kč 143 000 Kč 65 %
5169 Nákup ostatních služeb 200 000 Kč Pokles 170 500 Kč 98 000 Kč 57 %
641 641 200 000 Kč Pokles 170 500 Kč 98 000 Kč 57 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 40 500 Kč 36 000 Kč 89 %
641 641 0 Kč Navýšení 40 500 Kč 36 000 Kč 89 %
5493 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 0 Kč Navýšení 9 000 Kč 9 000 Kč 100 %
641 641 0 Kč Navýšení 9 000 Kč 9 000 Kč 100 %
3421 Využití volného času dětí a mládeže 10 798 000 Kč Navýšení 11 026 000 Kč 6 844 389 Kč 62 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 500 000 Kč 500 000 Kč 18 511 Kč 4 %
241 241 500 000 Kč 500 000 Kč 18 511 Kč 4 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 490 495 Kč 49 %
241 241 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 490 495 Kč 49 %
5151 Studená voda 128 000 Kč Navýšení 328 000 Kč 164 622 Kč 50 %
241 241 128 000 Kč Navýšení 328 000 Kč 164 622 Kč 50 %
5154 Elektrická energie 170 000 Kč 170 000 Kč 82 316 Kč 48 %
241 241 170 000 Kč 170 000 Kč 82 316 Kč 48 %
5169 Nákup ostatních služeb 9 000 000 Kč Pokles 8 840 000 Kč 5 900 465 Kč 67 %
241 241 9 000 000 Kč Pokles 8 840 000 Kč 5 900 465 Kč 67 %
5171 Opravy a udržování 0 Kč Navýšení 28 000 Kč 27 980 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 28 000 Kč 27 980 Kč 100 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení 0 Kč Navýšení 160 000 Kč 160 000 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 160 000 Kč 160 000 Kč 100 %
3631 Veřejné osvětlení 250 000 Kč Navýšení 3 052 000 Kč 1 949 790 Kč 64 %
5169 Nákup ostatních služeb 250 000 Kč Navýšení 3 052 000 Kč 1 949 790 Kč 64 %
841 841 250 000 Kč Navýšení 3 052 000 Kč 1 949 790 Kč 64 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 200 000 Kč 200 000 Kč 71 814 Kč 36 %
5169 Nákup ostatních služeb 200 000 Kč 200 000 Kč 71 814 Kč 36 %
241 241 200 000 Kč 200 000 Kč 71 814 Kč 36 %
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 0 Kč Navýšení 13 600 Kč 13 564 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 13 600 Kč 13 564 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 13 600 Kč 13 564 Kč 100 %
3723 Sběr a svoz ost.odpadů(jiných než nebezp. a kom.) 2 000 000 Kč Navýšení 2 873 000 Kč 2 341 532 Kč 82 %
5169 Nákup ostatních služeb 2 000 000 Kč Navýšení 2 873 000 Kč 2 341 532 Kč 82 %
241 241 2 000 000 Kč Navýšení 2 873 000 Kč 2 341 532 Kč 82 %
3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 64 000 Kč 64 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 64 000 Kč 64 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 64 000 Kč 64 000 Kč 0 Kč 0 %
3729 Ostatní nakládání s odpady 5 900 000 Kč 5 900 000 Kč 1 142 119 Kč 19 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 3 900 000 Kč 3 900 000 Kč 346 060 Kč 9 %
241 241 3 900 000 Kč 3 900 000 Kč 346 060 Kč 9 %
5169 Nákup ostatních služeb 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 796 059 Kč 40 %
241 241 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 796 059 Kč 40 %
3741 Ochrana druhů a stanovišť 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 72 625 000 Kč Pokles 68 463 200 Kč 51 943 638 Kč 76 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 Kč Navýšení 13 000 Kč 13 000 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 13 000 Kč 13 000 Kč 100 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 4 000 000 Kč 4 000 000 Kč 1 007 836 Kč 25 %
241 241 4 000 000 Kč 4 000 000 Kč 1 007 836 Kč 25 %
5151 Studená voda 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 467 414 Kč 47 %
241 241 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 467 414 Kč 47 %
5154 Elektrická energie 900 000 Kč Pokles 898 400 Kč 633 445 Kč 71 %
241 241 900 000 Kč Pokles 898 400 Kč 633 445 Kč 71 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 183 920 Kč 18 %
241 241 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 183 920 Kč 18 %
5169 Nákup ostatních služeb 64 025 000 Kč Pokles 59 850 200 Kč 48 312 765 Kč 81 %
241 241 64 025 000 Kč Pokles 59 850 200 Kč 48 312 765 Kč 81 %
5171 Opravy a udržování 1 700 000 Kč 1 700 000 Kč 1 323 690 Kč 78 %
241 241 1 700 000 Kč 1 700 000 Kč 1 323 690 Kč 78 %
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 0 Kč Navýšení 1 600 Kč 1 567 Kč 98 %
241 241 0 Kč Navýšení 1 600 Kč 1 567 Kč 98 %
3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 650 000 Kč Pokles 590 000 Kč 590 000 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 432 800 Kč 432 800 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 432 800 Kč 432 800 Kč 100 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 650 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
241 241 650 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 157 200 Kč 157 200 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 157 200 Kč 157 200 Kč 100 %
3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 200 000 Kč 200 000 Kč 43 190 Kč 22 %
5171 Opravy a udržování 200 000 Kč 200 000 Kč 43 190 Kč 22 %
241 241 200 000 Kč 200 000 Kč 43 190 Kč 22 %
5213 Krizová opatření 0 Kč Navýšení 1 394 000 Kč 1 393 817 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 1 394 000 Kč 1 393 817 Kč 100 %
741 741 0 Kč Navýšení 1 394 000 Kč 1 393 817 Kč 100 %
Celkem 103 807 900 Kč Navýšení 110 233 400 Kč 67 293 360 Kč 61 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 410000 ( Odbor správy veřejného prostranství a zeleně), Paragraf 2219 (Ostatní záležitosti pozemních komunikací), Položka 5163 (Služby peněžních ústavů)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance GroupARES 97 034,00 Kč
360000238 24.02.2020 97 034,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 97 034,00 Kč