Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje 410000 (ORG 410000) / 2020

Název:
410000 (410000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 103 807 900 Kč Navýšení 110 458 600 Kč 45 273 266 Kč 41 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 750 000 Kč Navýšení 2 500 000 Kč 1 897 835 Kč 76 %
Civilní připravenost na krizové stavy 0 Kč Navýšení 1 394 000 Kč 1 393 817 Kč 100 %
Doprava 6 040 000 Kč Navýšení 11 356 700 Kč 97 034 Kč 1 %
Kultura a sdělovací prostředky 4 280 900 Kč 4 280 900 Kč 679 302 Kč 16 %
Tělovýchova a zájmová činnost 10 798 000 Kč Navýšení 10 998 000 Kč 4 565 346 Kč 42 %
Životní prostředí 81 939 000 Kč Pokles 79 929 000 Kč 36 639 930 Kč 46 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3421 Využití volného času dětí a mládeže 0 Kč Navýšení 160 000 Kč 0 Kč 0 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení 0 Kč Navýšení 160 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 0 Kč Navýšení 160 000 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 0 Kč Navýšení 160 000 Kč 0 Kč 0 %