Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy 410000 (ORG 410000) / 2020

Název:
410000 (410000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 103 807 900 Kč Navýšení 110 458 600 Kč 45 273 266 Kč 41 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 750 000 Kč Navýšení 2 500 000 Kč 1 897 835 Kč 76 %
Civilní připravenost na krizové stavy 0 Kč Navýšení 1 394 000 Kč 1 393 817 Kč 100 %
Doprava 6 040 000 Kč Navýšení 11 356 700 Kč 97 034 Kč 1 %
Kultura a sdělovací prostředky 4 280 900 Kč 4 280 900 Kč 679 302 Kč 16 %
Tělovýchova a zájmová činnost 10 798 000 Kč Navýšení 10 998 000 Kč 4 565 346 Kč 42 %
Životní prostředí 81 939 000 Kč Pokles 79 929 000 Kč 36 639 930 Kč 46 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
2212 Silnice 5 000 000 Kč Navýšení 11 000 000 Kč 0 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 5 000 000 Kč Navýšení 11 000 000 Kč 0 Kč 0 %
341 341 5 000 000 Kč Navýšení 11 000 000 Kč 0 Kč 0 %
3322 Zachování a obnova kulturních památek 4 080 900 Kč 4 080 900 Kč 679 302 Kč 17 %
5171 Opravy a udržování 4 080 900 Kč 4 080 900 Kč 679 302 Kč 17 %
641 641 4 080 900 Kč 4 080 900 Kč 679 302 Kč 17 %
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 700 000 Kč 1 700 000 Kč 719 638 Kč 42 %
5171 Opravy a udržování 1 700 000 Kč 1 700 000 Kč 719 638 Kč 42 %
241 241 1 700 000 Kč 1 700 000 Kč 719 638 Kč 42 %
3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 200 000 Kč 200 000 Kč 43 190 Kč 22 %
5171 Opravy a udržování 200 000 Kč 200 000 Kč 43 190 Kč 22 %
241 241 200 000 Kč 200 000 Kč 43 190 Kč 22 %
Celkem 10 980 900 Kč Navýšení 16 980 900 Kč 1 442 130 Kč 8 %