Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 400012 (ORG 400012) / 2020

Název:
400012 (400012)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 0 Kč 0 Kč -225 319 Kč - - - -

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 0 Kč 0 Kč -225 319 Kč - - - -
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3111 Předškolní zařízení 0 Kč 0 Kč -225 319 Kč - - - -
6121 Budovy, haly a stavby 0 Kč 0 Kč -225 319 Kč - - - -
440 440 0 Kč 0 Kč -225 319 Kč - - - -
Celkem 0 Kč 0 Kč -225 319 Kč - - - -