Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje ZŠ Waldorfská (ORG 400000) / 2020

Název:
ZŠ Waldorfská (400000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 49 764 000 Kč Pokles 30 302 600 Kč 18 673 358 Kč 62 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 48 764 000 Kč Pokles 30 299 100 Kč 18 673 358 Kč 62 %
Tělovýchova a zájmová činnost 1 000 000 Kč Pokles 3 500 Kč 0 Kč 0 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3111 Předškolní zařízení 7 382 000 Kč Pokles 4 784 500 Kč 1 936 135 Kč 40 %
5167 Služby školení a vzdělávání 100 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
440 440 100 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 632 000 Kč Pokles 631 100 Kč 293 294 Kč 46 %
440 440 632 000 Kč Pokles 631 100 Kč 293 294 Kč 46 %
5171 Opravy a udržování 400 000 Kč Navýšení 2 117 200 Kč 1 642 841 Kč 78 %
440 440 400 000 Kč Navýšení 2 117 200 Kč 1 642 841 Kč 78 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 6 250 000 Kč Pokles 2 036 200 Kč 0 Kč 0 %
440 440 6 250 000 Kč Pokles 2 036 200 Kč 0 Kč 0 %
3113 Základní školy 41 032 000 Kč Pokles 24 169 600 Kč 15 630 542 Kč 65 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 400 000 Kč Pokles 407 100 Kč 407 010 Kč 100 %
440 440 1 400 000 Kč Pokles 407 100 Kč 407 010 Kč 100 %
5167 Služby školení a vzdělávání 395 000 Kč Pokles 18 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 395 000 Kč Pokles 18 000 Kč 0 Kč 0 %
5168 Služby zpracování dat 0 Kč Navýšení 97 600 Kč 97 502 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 97 600 Kč 97 502 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 1 612 000 Kč Navýšení 1 684 400 Kč 999 024 Kč 59 %
440 440 1 612 000 Kč Navýšení 1 684 400 Kč 999 024 Kč 59 %
5171 Opravy a udržování 19 950 000 Kč Pokles 18 841 000 Kč 13 890 682 Kč 74 %
440 440 19 950 000 Kč Pokles 18 841 000 Kč 13 890 682 Kč 74 %
5175 Pohoštění 210 000 Kč 210 000 Kč 23 970 Kč 11 %
440 440 210 000 Kč 210 000 Kč 23 970 Kč 11 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 1 800 000 Kč Pokles 474 900 Kč 0 Kč 0 %
440 440 1 800 000 Kč Pokles 474 900 Kč 0 Kč 0 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 15 665 000 Kč Pokles 1 972 500 Kč 0 Kč 0 %
440 440 15 665 000 Kč Pokles 1 972 500 Kč 0 Kč 0 %
6121 Budovy, haly a stavby 0 Kč Navýšení 251 700 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 251 700 Kč 0 Kč 0 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení 0 Kč Navýšení 212 400 Kč 212 355 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 212 400 Kč 212 355 Kč 100 %
3117 První stupeň základních škol 0 Kč Navýšení 119 400 Kč 119 306 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 119 400 Kč 119 306 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 119 400 Kč 119 306 Kč 100 %
3149 Ost.zařízení souv.s výchovou a vzd.mládeže 0 Kč Navýšení 1 020 800 Kč 947 374 Kč 93 %
5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 0 Kč Navýšení 75 500 Kč 75 500 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 75 500 Kč 75 500 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 50 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 50 000 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 803 300 Kč 749 874 Kč 93 %
440 440 0 Kč Navýšení 803 300 Kč 749 874 Kč 93 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 10 000 Kč 33 %
440 440 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 10 000 Kč 33 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 0 Kč Navýšení 14 000 Kč 14 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 14 000 Kč 14 000 Kč 100 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 48 000 Kč 48 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 48 000 Kč 48 000 Kč 100 %
3231 Základní umělecké školy 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 350 000 Kč Pokles 164 800 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 250 000 Kč Pokles 64 800 Kč 0 Kč 0 %
440 440 250 000 Kč Pokles 64 800 Kč 0 Kč 0 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
3421 Využití volného času dětí a mládeže 1 000 000 Kč Pokles 3 500 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 1 000 000 Kč Pokles 3 500 Kč 0 Kč 0 %
440 440 1 000 000 Kč Pokles 3 500 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 49 764 000 Kč Pokles 30 302 600 Kč 18 673 358 Kč 62 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 400000 (ZŠ Waldorfská ), Paragraf 3113 (Základní školy), Položka 5171 (Opravy a udržování)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
EPLcond a.s.ARES 5 192 284,97 Kč
360000278 26.06.2020 1 546 177,39 Kč
360000120 14.07.2020 1 684 258,50 Kč
360000249 26.08.2020 1 670 818,82 Kč
360000248 26.08.2020 151 735,00 Kč
360000247 26.08.2020 139 295,26 Kč
EDIKT a.sARES 4 384 439,95 Kč
360000033 05.08.2020 820 820,91 Kč
360000029 02.09.2020 1 796 728,58 Kč
360000342 29.09.2020 1 265 351,40 Kč
360000043 06.10.2020 161 867,44 Kč
360000042 06.10.2020 73 947,83 Kč
360000045 06.10.2020 265 723,79 Kč
KyraStav spol. s r.o.ARES 1 597 260,31 Kč
360000126 09.09.2020 1 597 260,31 Kč
Montyfaj, s.r.o.ARES 1 129 671,67 Kč
360000250 26.08.2020 204 546,73 Kč
360000213 20.11.2020 925 124,94 Kč
NENADAL s.r.o.ARES 974 347,25 Kč
360000074 08.06.2020 387 669,72 Kč
360000225 17.09.2020 227 549,83 Kč
360000041 06.10.2020 34 925,20 Kč
360000032 06.10.2020 320 852,50 Kč
360000031 06.10.2020 3 350,00 Kč
ISCO spol. s r.o.ARES 368 438,88 Kč
360000125 09.09.2020 368 438,88 Kč
Spectrasol, s.r.o.ARES 244 238,50 Kč
360000132 18.05.2020 244 238,50 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 13 890 681,53 Kč