Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 400000 (ORG 400000) / 2020

Název:
400000 (400000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 49 764 000 Kč Pokles 33 698 300 Kč 6 615 576 Kč 20 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 48 764 000 Kč Pokles 32 698 300 Kč 6 615 576 Kč 20 %
Tělovýchova a zájmová činnost 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3111 Předškolní zařízení 7 382 000 Kč Pokles 5 551 500 Kč 293 294 Kč 5 %
5167 Služby školení a vzdělávání 100 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
440 440 100 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 632 000 Kč Pokles 631 100 Kč 293 294 Kč 46 %
440 440 632 000 Kč Pokles 631 100 Kč 293 294 Kč 46 %
5171 Opravy a udržování 400 000 Kč Navýšení 2 117 200 Kč 0 Kč 0 %
440 440 400 000 Kč Navýšení 2 117 200 Kč 0 Kč 0 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 6 250 000 Kč Pokles 2 803 200 Kč 0 Kč 0 %
440 440 6 250 000 Kč Pokles 2 803 200 Kč 0 Kč 0 %
3113 Základní školy 41 032 000 Kč Pokles 25 906 400 Kč 5 356 542 Kč 21 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 400 000 Kč Pokles 450 900 Kč 0 Kč 0 %
440 440 1 400 000 Kč Pokles 450 900 Kč 0 Kč 0 %
5167 Služby školení a vzdělávání 395 000 Kč Pokles 18 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 395 000 Kč Pokles 18 000 Kč 0 Kč 0 %
5168 Služby zpracování dat 0 Kč Navýšení 97 600 Kč 97 502 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 97 600 Kč 97 502 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 1 612 000 Kč Pokles 1 566 900 Kč 566 650 Kč 36 %
440 440 1 612 000 Kč Pokles 1 566 900 Kč 566 650 Kč 36 %
5171 Opravy a udržování 19 950 000 Kč Pokles 19 315 900 Kč 4 683 165 Kč 24 %
440 440 19 950 000 Kč Pokles 19 315 900 Kč 4 683 165 Kč 24 %
5175 Pohoštění 210 000 Kč 210 000 Kč 9 225 Kč 4 %
440 440 210 000 Kč 210 000 Kč 9 225 Kč 4 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 1 800 000 Kč Pokles 474 900 Kč 0 Kč 0 %
440 440 1 800 000 Kč Pokles 474 900 Kč 0 Kč 0 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 15 665 000 Kč Pokles 3 284 500 Kč 0 Kč 0 %
440 440 15 665 000 Kč Pokles 3 284 500 Kč 0 Kč 0 %
6121 Budovy, haly a stavby 0 Kč Navýšení 251 700 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 251 700 Kč 0 Kč 0 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení 0 Kč Navýšení 236 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 236 000 Kč 0 Kč 0 %
3149 Ost.zařízení souv.s výchovou a vzd.mládeže 0 Kč Navýšení 1 020 800 Kč 925 740 Kč 91 %
5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 0 Kč Navýšení 75 500 Kč 75 500 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 75 500 Kč 75 500 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 50 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 50 000 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 803 300 Kč 728 240 Kč 91 %
440 440 0 Kč Navýšení 803 300 Kč 728 240 Kč 91 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 10 000 Kč 33 %
440 440 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 10 000 Kč 33 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 0 Kč Navýšení 14 000 Kč 14 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 14 000 Kč 14 000 Kč 100 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 48 000 Kč 48 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 48 000 Kč 48 000 Kč 100 %
3231 Základní umělecké školy 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 350 000 Kč Pokles 179 600 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 250 000 Kč Pokles 79 600 Kč 0 Kč 0 %
440 440 250 000 Kč Pokles 79 600 Kč 0 Kč 0 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
3421 Využití volného času dětí a mládeže 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 49 764 000 Kč Pokles 33 698 300 Kč 6 615 576 Kč 20 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 400000 (400000), Paragraf 3111 (Předškolní zařízení), Položka 5169 (Nákup ostatních služeb)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
ARCHZONE architects, s. r. o.ARES 211 750,00 Kč
360000102 13.07.2020 211 750,00 Kč
Soukromá mateřská škola "KORÁLEK", spol. s r.o.ARES 70 000,00 Kč
300000031 06.02.2020 10 000,00 Kč
300000042 06.03.2020 10 000,00 Kč
300000081 06.04.2020 10 000,00 Kč
300000096 03.07.2020 10 000,00 Kč
300000095 03.07.2020 10 000,00 Kč
300000097 03.07.2020 10 000,00 Kč
300000007 04.08.2020 10 000,00 Kč
Wolters Kluwer ČR, a.s.ARES 5 990,00 Kč
360000127 17.02.2020 5 990,00 Kč
GNOSIS spol. s r.o.ARES 5 554,00 Kč
300000032 06.02.2020 5 554,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 293 294,00 Kč