Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy 400000 (ORG 400000) / 2020

Název:
400000 (400000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 49 764 000 Kč Pokles 36 888 900 Kč 913 059 Kč 2 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 48 764 000 Kč Pokles 35 888 900 Kč 913 059 Kč 3 %
Tělovýchova a zájmová činnost 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3111 Předškolní zařízení 400 000 Kč 400 000 Kč 0 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 400 000 Kč 400 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 400 000 Kč 400 000 Kč 0 Kč 0 %
3113 Základní školy 19 950 000 Kč Pokles 19 646 700 Kč 631 908 Kč 3 %
5171 Opravy a udržování 19 950 000 Kč Pokles 19 646 700 Kč 631 908 Kč 3 %
440 440 19 950 000 Kč Pokles 19 646 700 Kč 631 908 Kč 3 %
Celkem 20 350 000 Kč Pokles 20 046 700 Kč 631 908 Kč 3 %