Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 390000 (ORG 390000) / 2020

Název:
390000 (390000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 247 200 Kč 238 208 Kč 96 %
výdaje 7 320 000 Kč Pokles 7 169 300 Kč 2 523 277 Kč 35 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bezpečnost a veřejný pořádek 1 450 000 Kč Pokles 1 050 400 Kč 200 000 Kč 19 %
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 800 000 Kč Navýšení 941 200 Kč 157 312 Kč 17 %
Kultura a sdělovací prostředky 410 000 Kč 410 000 Kč 24 500 Kč 6 %
Školství a sociální věci 4 280 000 Kč Pokles 3 888 100 Kč 1 486 897 Kč 38 %
Všeobecná pokladní správa 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 200 000 Kč 100 %
Zdravotnictví 380 000 Kč Navýšení 679 600 Kč 454 568 Kč 67 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3239 Záležitosti zájmového studia jinde nezařazené 0 Kč Navýšení 22 000 Kč 22 000 Kč 100 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 Kč Navýšení 22 000 Kč 22 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 22 000 Kč 22 000 Kč 100 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 410 000 Kč 410 000 Kč 24 500 Kč 6 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 60 000 Kč 60 000 Kč 0 Kč 0 %
639 639 60 000 Kč 60 000 Kč 0 Kč 0 %
5194 Věcné dary 200 000 Kč 200 000 Kč 6 500 Kč 3 %
639 639 200 000 Kč 200 000 Kč 6 500 Kč 3 %
5492 Dary obyvatelstvu 150 000 Kč 150 000 Kč 18 000 Kč 12 %
639 639 150 000 Kč 150 000 Kč 18 000 Kč 12 %
3541 Prevence před drogami,alkoholem a j.návyk.látkami 380 000 Kč Navýšení 679 600 Kč 454 568 Kč 67 %
5169 Nákup ostatních služeb 200 000 Kč Navýšení 300 000 Kč 75 000 Kč 25 %
539 539 200 000 Kč Navýšení 300 000 Kč 75 000 Kč 25 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 199 600 Kč 199 568 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 199 600 Kč 199 568 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 180 000 Kč 180 000 Kč 180 000 Kč 100 %
539 539 180 000 Kč 180 000 Kč 180 000 Kč 100 %
3632 Pohřebnictví 800 000 Kč Navýšení 941 200 Kč 157 312 Kč 17 %
5811 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu 800 000 Kč Navýšení 941 200 Kč 157 312 Kč 17 %
839 839 800 000 Kč Navýšení 941 200 Kč 157 312 Kč 17 %
4312 Odborné sociální poradenství 0 Kč Navýšení 48 800 Kč 48 740 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 38 500 Kč 38 450 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 38 500 Kč 38 450 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 10 300 Kč 10 290 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 10 300 Kč 10 290 Kč 100 %
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 390 000 Kč Navýšení 698 500 Kč 287 738 Kč 41 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 Kč Navýšení 60 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 60 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 370 000 Kč Pokles 258 000 Kč 9 478 Kč 4 %
539 539 370 000 Kč Pokles 258 000 Kč 9 478 Kč 4 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 10 000 Kč 10 000 Kč 790 Kč 8 %
539 539 10 000 Kč 10 000 Kč 790 Kč 8 %
5175 Pohoštění 10 000 Kč Navýšení 12 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 10 000 Kč Navýšení 12 000 Kč 0 Kč 0 %
5194 Věcné dary 0 Kč Navýšení 6 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 6 000 Kč 0 Kč 0 %
5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 0 Kč 0 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 229 000 Kč 183 970 Kč 80 %
539 539 0 Kč Navýšení 229 000 Kč 183 970 Kč 80 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 111 000 Kč 86 000 Kč 77 %
539 539 0 Kč Navýšení 111 000 Kč 86 000 Kč 77 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 Kč Navýšení 7 500 Kč 7 500 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 7 500 Kč 7 500 Kč 100 %
4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 0 Kč Navýšení 617 100 Kč 27 020 Kč 4 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 5 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 5 000 Kč 100 %
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 0 Kč Navýšení 612 100 Kč 22 020 Kč 4 %
539 539 0 Kč Navýšení 612 100 Kč 22 020 Kč 4 %
4344 Sociální rehabilitace 0 Kč Navýšení 63 500 Kč 43 500 Kč 69 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 63 500 Kč 43 500 Kč 69 %
539 539 0 Kč Navýšení 63 500 Kč 43 500 Kč 69 %
4345 Centra sociálně rehabilitačních služeb 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 50 000 Kč 100 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 50 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 50 000 Kč 100 %
4349 Ost.sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv. 400 000 Kč Pokles 329 000 Kč 180 435 Kč 55 %
5169 Nákup ostatních služeb 290 000 Kč Pokles 40 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 290 000 Kč Pokles 40 000 Kč 0 Kč 0 %
5175 Pohoštění 110 000 Kč 110 000 Kč 1 435 Kč 1 %
539 539 110 000 Kč 110 000 Kč 1 435 Kč 1 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 144 000 Kč 144 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 144 000 Kč 144 000 Kč 100 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 Kč Navýšení 25 000 Kč 25 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 25 000 Kč 25 000 Kč 100 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 0 Kč Navýšení 29 000 Kč 29 000 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 27 800 Kč 27 800 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 27 800 Kč 27 800 Kč 100 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 Kč Navýšení 1 200 Kč 1 200 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 1 200 Kč 1 200 Kč 100 %
4352 Tísňová péče 0 Kč Navýšení 42 300 Kč 42 243 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 42 300 Kč 42 243 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 42 300 Kč 42 243 Kč 100 %
4355 Týdenní stacionáře 0 Kč Navýšení 20 500 Kč 20 500 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 20 500 Kč 20 500 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 20 500 Kč 20 500 Kč 100 %
4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 0 Kč Navýšení 43 000 Kč 0 Kč 0 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 14 200 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 14 200 Kč 0 Kč 0 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 28 800 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 28 800 Kč 0 Kč 0 %
4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem 0 Kč Navýšení 55 000 Kč 55 000 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 55 000 Kč 55 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 55 000 Kč 55 000 Kč 100 %
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 0 Kč Navýšení 144 200 Kč 144 198 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 93 900 Kč 93 898 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 93 900 Kč 93 898 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 50 300 Kč 50 300 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 50 300 Kč 50 300 Kč 100 %
4371 Raná péče a soc.aktiviz.služby pro rodiny s dětmi 0 Kč Navýšení 70 000 Kč 70 000 Kč 100 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 Kč Navýšení 70 000 Kč 70 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 70 000 Kč 70 000 Kč 100 %
4373 Domy na půl cesty 0 Kč Navýšení 25 400 Kč 0 Kč 0 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 25 400 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 25 400 Kč 0 Kč 0 %
4374 Azylové domy,nízkoprah.denní centra a noclehárny 0 Kč Navýšení 49 500 Kč 49 500 Kč 100 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 Kč Navýšení 49 500 Kč 49 500 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 49 500 Kč 49 500 Kč 100 %
4377 Sociálně terapeutické dílny 0 Kč Navýšení 61 200 Kč 54 130 Kč 88 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 31 200 Kč 24 130 Kč 77 %
539 539 0 Kč Navýšení 31 200 Kč 24 130 Kč 77 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
4378 Terénní programy 0 Kč Navýšení 70 000 Kč 70 000 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 0 Kč Navýšení 112 000 Kč 111 917 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 102 000 Kč 101 917 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 102 000 Kč 101 917 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
4399 Ost.zál.sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 3 490 000 Kč Pokles 1 337 100 Kč 180 976 Kč 14 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 250 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
539 539 250 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 200 000 Kč 200 000 Kč 45 000 Kč 22 %
539 539 200 000 Kč 200 000 Kč 45 000 Kč 22 %
5169 Nákup ostatních služeb 1 070 000 Kč Pokles 650 000 Kč 61 976 Kč 10 %
539 539 1 070 000 Kč Pokles 650 000 Kč 61 976 Kč 10 %
5175 Pohoštění 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 270 000 Kč Pokles 227 500 Kč 74 000 Kč 33 %
539 539 270 000 Kč Pokles 227 500 Kč 74 000 Kč 33 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 0 Kč 0 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 1 500 000 Kč Pokles 29 600 Kč 0 Kč 0 %
539 539 1 500 000 Kč Pokles 29 600 Kč 0 Kč 0 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 1 450 000 Kč Pokles 1 050 400 Kč 200 000 Kč 19 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 114 000 Kč 114 000 Kč 0 Kč 0 %
739 739 114 000 Kč 114 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 405 000 Kč 405 000 Kč 0 Kč 0 %
739 739 405 000 Kč 405 000 Kč 0 Kč 0 %
5175 Pohoštění 211 000 Kč 211 000 Kč 0 Kč 0 %
739 739 211 000 Kč 211 000 Kč 0 Kč 0 %
5194 Věcné dary 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
739 739 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 220 000 Kč Pokles 20 400 Kč 0 Kč 0 %
739 739 220 000 Kč Pokles 20 400 Kč 0 Kč 0 %
5319 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 450 000 Kč Pokles 250 000 Kč 200 000 Kč 80 %
739 739 450 000 Kč Pokles 250 000 Kč 200 000 Kč 80 %
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 200 000 Kč 100 %
5347 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – výdaje 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 200 000 Kč 100 %
739 739 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 200 000 Kč 100 %
Celkem 7 320 000 Kč Pokles 7 169 300 Kč 2 523 277 Kč 35 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 390000 (390000), Paragraf 4379 (Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve), Položka 5221 (Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Národní ústav pro autismus, z.ú.ARES 44 450,00 Kč
300000157 09.07.2020 44 450,00 Kč
HELPPES - Centrum výcviku psů pro postižené o.p.s.ARES 35 000,00 Kč
300000011 01.07.2020 35 000,00 Kč
Tichý svět, o.p.s.ARES 19 050,00 Kč
300000028 01.07.2020 19 050,00 Kč
Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé pro Prahu a Středočeský kraj, o.p.s.ARES 3 417,00 Kč
300000030 01.07.2020 3 417,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 101 917,00 Kč