Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 390000 (ORG 390000) / 2020

Název:
390000 (390000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 400 200 Kč 400 188 Kč 100 %
výdaje 7 320 000 Kč Pokles 7 222 300 Kč 3 056 109 Kč 42 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bezpečnost a veřejný pořádek 1 450 000 Kč Pokles 960 400 Kč 205 006 Kč 21 %
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 800 000 Kč Navýšení 941 200 Kč 183 960 Kč 20 %
Kultura a sdělovací prostředky 410 000 Kč Pokles 250 000 Kč 31 139 Kč 12 %
Školství a sociální věci 4 280 000 Kč Pokles 4 038 100 Kč 1 893 936 Kč 47 %
Všeobecná pokladní správa 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 200 000 Kč 100 %
Zdravotnictví 380 000 Kč Navýšení 832 600 Kč 542 068 Kč 65 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3239 Záležitosti zájmového studia jinde nezařazené 0 Kč Navýšení 22 000 Kč 22 000 Kč 100 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 Kč Navýšení 22 000 Kč 22 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 22 000 Kč 22 000 Kč 100 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 410 000 Kč Pokles 250 000 Kč 31 139 Kč 12 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 60 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
639 639 60 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5194 Věcné dary 200 000 Kč Pokles 100 000 Kč 9 139 Kč 9 %
639 639 200 000 Kč Pokles 100 000 Kč 9 139 Kč 9 %
5492 Dary obyvatelstvu 150 000 Kč 150 000 Kč 22 000 Kč 15 %
639 639 150 000 Kč 150 000 Kč 22 000 Kč 15 %
3541 Prevence před drogami,alkoholem a j.návyk.látkami 380 000 Kč Navýšení 832 600 Kč 542 068 Kč 65 %
5169 Nákup ostatních služeb 200 000 Kč Navýšení 453 000 Kč 162 500 Kč 36 %
539 539 200 000 Kč Navýšení 453 000 Kč 162 500 Kč 36 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 199 600 Kč 199 568 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 199 600 Kč 199 568 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 180 000 Kč 180 000 Kč 180 000 Kč 100 %
539 539 180 000 Kč 180 000 Kč 180 000 Kč 100 %
3632 Pohřebnictví 800 000 Kč Navýšení 941 200 Kč 183 960 Kč 20 %
5811 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu 800 000 Kč Navýšení 941 200 Kč 183 960 Kč 20 %
839 839 800 000 Kč Navýšení 941 200 Kč 183 960 Kč 20 %
4312 Odborné sociální poradenství 0 Kč Navýšení 48 800 Kč 48 740 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 38 500 Kč 38 450 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 38 500 Kč 38 450 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 10 300 Kč 10 290 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 10 300 Kč 10 290 Kč 100 %
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 390 000 Kč Navýšení 698 500 Kč 432 251 Kč 62 %
5134 Prádlo, oděv a obuv 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 0 Kč 0 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 Kč Navýšení 60 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 60 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 370 000 Kč Pokles 248 000 Kč 78 991 Kč 32 %
539 539 370 000 Kč Pokles 248 000 Kč 78 991 Kč 32 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 10 000 Kč 10 000 Kč 790 Kč 8 %
539 539 10 000 Kč 10 000 Kč 790 Kč 8 %
5175 Pohoštění 10 000 Kč Navýšení 12 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 10 000 Kč Navýšení 12 000 Kč 0 Kč 0 %
5194 Věcné dary 0 Kč Navýšení 6 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 6 000 Kč 0 Kč 0 %
5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 5 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 5 000 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 229 000 Kč 228 970 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 229 000 Kč 228 970 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 111 000 Kč 111 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 111 000 Kč 111 000 Kč 100 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 Kč Navýšení 7 500 Kč 7 500 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 7 500 Kč 7 500 Kč 100 %
4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 0 Kč Navýšení 617 100 Kč 62 331 Kč 10 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 5 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 5 000 Kč 100 %
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 0 Kč Navýšení 612 100 Kč 57 331 Kč 9 %
539 539 0 Kč Navýšení 612 100 Kč 57 331 Kč 9 %
4344 Sociální rehabilitace 0 Kč Navýšení 63 500 Kč 63 500 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 63 500 Kč 63 500 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 63 500 Kč 63 500 Kč 100 %
4345 Centra sociálně rehabilitačních služeb 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 50 000 Kč 100 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 50 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 50 000 Kč 100 %
4349 Ost.sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv. 400 000 Kč Pokles 319 300 Kč 185 435 Kč 58 %
5169 Nákup ostatních služeb 290 000 Kč Pokles 30 300 Kč 0 Kč 0 %
539 539 290 000 Kč Pokles 30 300 Kč 0 Kč 0 %
5175 Pohoštění 110 000 Kč Pokles 105 000 Kč 1 435 Kč 1 %
539 539 110 000 Kč Pokles 105 000 Kč 1 435 Kč 1 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 149 000 Kč 149 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 149 000 Kč 149 000 Kč 100 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 Kč Navýšení 25 000 Kč 25 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 25 000 Kč 25 000 Kč 100 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 0 Kč Navýšení 29 000 Kč 29 000 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 27 800 Kč 27 800 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 27 800 Kč 27 800 Kč 100 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 Kč Navýšení 1 200 Kč 1 200 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 1 200 Kč 1 200 Kč 100 %
4352 Tísňová péče 0 Kč Navýšení 42 300 Kč 42 243 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 42 300 Kč 42 243 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 42 300 Kč 42 243 Kč 100 %
4355 Týdenní stacionáře 0 Kč Navýšení 20 500 Kč 20 500 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 20 500 Kč 20 500 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 20 500 Kč 20 500 Kč 100 %
4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 0 Kč Navýšení 43 000 Kč 42 915 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 14 200 Kč 14 115 Kč 99 %
539 539 0 Kč Navýšení 14 200 Kč 14 115 Kč 99 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 28 800 Kč 28 800 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 28 800 Kč 28 800 Kč 100 %
4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem 0 Kč Navýšení 55 000 Kč 55 000 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 55 000 Kč 55 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 55 000 Kč 55 000 Kč 100 %
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 0 Kč Navýšení 144 200 Kč 144 198 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 93 900 Kč 93 898 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 93 900 Kč 93 898 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 50 300 Kč 50 300 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 50 300 Kč 50 300 Kč 100 %
4371 Raná péče a soc.aktiviz.služby pro rodiny s dětmi 0 Kč Navýšení 70 000 Kč 70 000 Kč 100 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 Kč Navýšení 70 000 Kč 70 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 70 000 Kč 70 000 Kč 100 %
4373 Domy na půl cesty 0 Kč Navýšení 25 400 Kč 25 400 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 25 400 Kč 25 400 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 25 400 Kč 25 400 Kč 100 %
4374 Azylové domy,nízkoprah.denní centra a noclehárny 0 Kč Navýšení 49 500 Kč 49 500 Kč 100 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 Kč Navýšení 49 500 Kč 49 500 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 49 500 Kč 49 500 Kč 100 %
4377 Sociálně terapeutické dílny 0 Kč Navýšení 61 200 Kč 61 115 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 31 200 Kč 31 115 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 31 200 Kč 31 115 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
4378 Terénní programy 0 Kč Navýšení 70 000 Kč 70 000 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 0 Kč Navýšení 112 000 Kč 111 917 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 102 000 Kč 101 917 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 102 000 Kč 101 917 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
4399 Ost.zál.sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 3 490 000 Kč Pokles 1 496 800 Kč 307 891 Kč 21 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 250 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
539 539 250 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 200 000 Kč Pokles 195 000 Kč 45 000 Kč 23 %
539 539 200 000 Kč Pokles 195 000 Kč 45 000 Kč 23 %
5169 Nákup ostatních služeb 1 070 000 Kč Pokles 800 000 Kč 128 391 Kč 16 %
539 539 1 070 000 Kč Pokles 800 000 Kč 128 391 Kč 16 %
5175 Pohoštění 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
5194 Věcné dary 0 Kč Navýšení 9 700 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 9 700 Kč 0 Kč 0 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 270 000 Kč Pokles 261 500 Kč 104 500 Kč 40 %
539 539 270 000 Kč Pokles 261 500 Kč 104 500 Kč 40 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 1 500 000 Kč Pokles 600 Kč 0 Kč 0 %
539 539 1 500 000 Kč Pokles 600 Kč 0 Kč 0 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 1 450 000 Kč Pokles 960 400 Kč 205 006 Kč 21 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 114 000 Kč 114 000 Kč 5 006 Kč 4 %
739 739 114 000 Kč 114 000 Kč 5 006 Kč 4 %
5169 Nákup ostatních služeb 405 000 Kč Pokles 315 000 Kč 0 Kč 0 %
739 739 405 000 Kč Pokles 315 000 Kč 0 Kč 0 %
5175 Pohoštění 211 000 Kč 211 000 Kč 0 Kč 0 %
739 739 211 000 Kč 211 000 Kč 0 Kč 0 %
5194 Věcné dary 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
739 739 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 220 000 Kč Pokles 20 400 Kč 0 Kč 0 %
739 739 220 000 Kč Pokles 20 400 Kč 0 Kč 0 %
5319 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 450 000 Kč Pokles 250 000 Kč 200 000 Kč 80 %
739 739 450 000 Kč Pokles 250 000 Kč 200 000 Kč 80 %
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 200 000 Kč 100 %
5347 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – výdaje 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 200 000 Kč 100 %
739 739 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 200 000 Kč 100 %
Celkem 7 320 000 Kč Pokles 7 222 300 Kč 3 056 109 Kč 42 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 390000 (390000), Paragraf 4377 (Sociálně terapeutické dílny), Položka 5221 (Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Okamžik, z.ú.ARES 19 050,00 Kč
300000121 08.07.2020 19 050,00 Kč
Centrum sociálních služeb Hvozdy, o.p.s.ARES 6 985,00 Kč
300000168 23.09.2020 6 985,00 Kč
Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé pro Prahu a Středočeský kraj, o.p.s.ARES 5 080,00 Kč
300000031 01.07.2020 5 080,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 31 115,00 Kč