Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 390000 (ORG 390000) / 2020

Název:
390000 (390000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 247 200 Kč 238 208 Kč 96 %
výdaje 7 320 000 Kč Pokles 7 169 300 Kč 2 523 277 Kč 35 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bezpečnost a veřejný pořádek 1 450 000 Kč Pokles 1 050 400 Kč 200 000 Kč 19 %
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 800 000 Kč Navýšení 941 200 Kč 157 312 Kč 17 %
Kultura a sdělovací prostředky 410 000 Kč 410 000 Kč 24 500 Kč 6 %
Školství a sociální věci 4 280 000 Kč Pokles 3 888 100 Kč 1 486 897 Kč 38 %
Všeobecná pokladní správa 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 200 000 Kč 100 %
Zdravotnictví 380 000 Kč Navýšení 679 600 Kč 454 568 Kč 67 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3239 Záležitosti zájmového studia jinde nezařazené 0 Kč Navýšení 22 000 Kč 22 000 Kč 100 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 Kč Navýšení 22 000 Kč 22 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 22 000 Kč 22 000 Kč 100 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 410 000 Kč 410 000 Kč 24 500 Kč 6 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 60 000 Kč 60 000 Kč 0 Kč 0 %
639 639 60 000 Kč 60 000 Kč 0 Kč 0 %
5194 Věcné dary 200 000 Kč 200 000 Kč 6 500 Kč 3 %
639 639 200 000 Kč 200 000 Kč 6 500 Kč 3 %
5492 Dary obyvatelstvu 150 000 Kč 150 000 Kč 18 000 Kč 12 %
639 639 150 000 Kč 150 000 Kč 18 000 Kč 12 %
3541 Prevence před drogami,alkoholem a j.návyk.látkami 380 000 Kč Navýšení 679 600 Kč 454 568 Kč 67 %
5169 Nákup ostatních služeb 200 000 Kč Navýšení 300 000 Kč 75 000 Kč 25 %
539 539 200 000 Kč Navýšení 300 000 Kč 75 000 Kč 25 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 199 600 Kč 199 568 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 199 600 Kč 199 568 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 180 000 Kč 180 000 Kč 180 000 Kč 100 %
539 539 180 000 Kč 180 000 Kč 180 000 Kč 100 %
3632 Pohřebnictví 800 000 Kč Navýšení 941 200 Kč 157 312 Kč 17 %
5811 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu 800 000 Kč Navýšení 941 200 Kč 157 312 Kč 17 %
839 839 800 000 Kč Navýšení 941 200 Kč 157 312 Kč 17 %
4312 Odborné sociální poradenství 0 Kč Navýšení 48 800 Kč 48 740 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 38 500 Kč 38 450 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 38 500 Kč 38 450 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 10 300 Kč 10 290 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 10 300 Kč 10 290 Kč 100 %
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 390 000 Kč Navýšení 698 500 Kč 287 738 Kč 41 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 Kč Navýšení 60 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 60 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 370 000 Kč Pokles 258 000 Kč 9 478 Kč 4 %
539 539 370 000 Kč Pokles 258 000 Kč 9 478 Kč 4 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 10 000 Kč 10 000 Kč 790 Kč 8 %
539 539 10 000 Kč 10 000 Kč 790 Kč 8 %
5175 Pohoštění 10 000 Kč Navýšení 12 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 10 000 Kč Navýšení 12 000 Kč 0 Kč 0 %
5194 Věcné dary 0 Kč Navýšení 6 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 6 000 Kč 0 Kč 0 %
5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 0 Kč 0 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 229 000 Kč 183 970 Kč 80 %
539 539 0 Kč Navýšení 229 000 Kč 183 970 Kč 80 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 111 000 Kč 86 000 Kč 77 %
539 539 0 Kč Navýšení 111 000 Kč 86 000 Kč 77 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 Kč Navýšení 7 500 Kč 7 500 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 7 500 Kč 7 500 Kč 100 %
4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 0 Kč Navýšení 617 100 Kč 27 020 Kč 4 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 5 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 5 000 Kč 100 %
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 0 Kč Navýšení 612 100 Kč 22 020 Kč 4 %
539 539 0 Kč Navýšení 612 100 Kč 22 020 Kč 4 %
4344 Sociální rehabilitace 0 Kč Navýšení 63 500 Kč 43 500 Kč 69 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 63 500 Kč 43 500 Kč 69 %
539 539 0 Kč Navýšení 63 500 Kč 43 500 Kč 69 %
4345 Centra sociálně rehabilitačních služeb 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 50 000 Kč 100 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 50 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 50 000 Kč 100 %
4349 Ost.sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv. 400 000 Kč Pokles 329 000 Kč 180 435 Kč 55 %
5169 Nákup ostatních služeb 290 000 Kč Pokles 40 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 290 000 Kč Pokles 40 000 Kč 0 Kč 0 %
5175 Pohoštění 110 000 Kč 110 000 Kč 1 435 Kč 1 %
539 539 110 000 Kč 110 000 Kč 1 435 Kč 1 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 144 000 Kč 144 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 144 000 Kč 144 000 Kč 100 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 Kč Navýšení 25 000 Kč 25 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 25 000 Kč 25 000 Kč 100 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 0 Kč Navýšení 29 000 Kč 29 000 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 27 800 Kč 27 800 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 27 800 Kč 27 800 Kč 100 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 Kč Navýšení 1 200 Kč 1 200 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 1 200 Kč 1 200 Kč 100 %
4352 Tísňová péče 0 Kč Navýšení 42 300 Kč 42 243 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 42 300 Kč 42 243 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 42 300 Kč 42 243 Kč 100 %
4355 Týdenní stacionáře 0 Kč Navýšení 20 500 Kč 20 500 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 20 500 Kč 20 500 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 20 500 Kč 20 500 Kč 100 %
4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 0 Kč Navýšení 43 000 Kč 0 Kč 0 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 14 200 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 14 200 Kč 0 Kč 0 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 28 800 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 28 800 Kč 0 Kč 0 %
4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem 0 Kč Navýšení 55 000 Kč 55 000 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 55 000 Kč 55 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 55 000 Kč 55 000 Kč 100 %
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 0 Kč Navýšení 144 200 Kč 144 198 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 93 900 Kč 93 898 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 93 900 Kč 93 898 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 50 300 Kč 50 300 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 50 300 Kč 50 300 Kč 100 %
4371 Raná péče a soc.aktiviz.služby pro rodiny s dětmi 0 Kč Navýšení 70 000 Kč 70 000 Kč 100 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 Kč Navýšení 70 000 Kč 70 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 70 000 Kč 70 000 Kč 100 %
4373 Domy na půl cesty 0 Kč Navýšení 25 400 Kč 0 Kč 0 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 25 400 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 25 400 Kč 0 Kč 0 %
4374 Azylové domy,nízkoprah.denní centra a noclehárny 0 Kč Navýšení 49 500 Kč 49 500 Kč 100 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 Kč Navýšení 49 500 Kč 49 500 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 49 500 Kč 49 500 Kč 100 %
4377 Sociálně terapeutické dílny 0 Kč Navýšení 61 200 Kč 54 130 Kč 88 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 31 200 Kč 24 130 Kč 77 %
539 539 0 Kč Navýšení 31 200 Kč 24 130 Kč 77 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
4378 Terénní programy 0 Kč Navýšení 70 000 Kč 70 000 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 0 Kč Navýšení 112 000 Kč 111 917 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 102 000 Kč 101 917 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 102 000 Kč 101 917 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
4399 Ost.zál.sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 3 490 000 Kč Pokles 1 337 100 Kč 180 976 Kč 14 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 250 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
539 539 250 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 200 000 Kč 200 000 Kč 45 000 Kč 22 %
539 539 200 000 Kč 200 000 Kč 45 000 Kč 22 %
5169 Nákup ostatních služeb 1 070 000 Kč Pokles 650 000 Kč 61 976 Kč 10 %
539 539 1 070 000 Kč Pokles 650 000 Kč 61 976 Kč 10 %
5175 Pohoštění 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 270 000 Kč Pokles 227 500 Kč 74 000 Kč 33 %
539 539 270 000 Kč Pokles 227 500 Kč 74 000 Kč 33 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 0 Kč 0 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 1 500 000 Kč Pokles 29 600 Kč 0 Kč 0 %
539 539 1 500 000 Kč Pokles 29 600 Kč 0 Kč 0 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 1 450 000 Kč Pokles 1 050 400 Kč 200 000 Kč 19 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 114 000 Kč 114 000 Kč 0 Kč 0 %
739 739 114 000 Kč 114 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 405 000 Kč 405 000 Kč 0 Kč 0 %
739 739 405 000 Kč 405 000 Kč 0 Kč 0 %
5175 Pohoštění 211 000 Kč 211 000 Kč 0 Kč 0 %
739 739 211 000 Kč 211 000 Kč 0 Kč 0 %
5194 Věcné dary 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
739 739 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 220 000 Kč Pokles 20 400 Kč 0 Kč 0 %
739 739 220 000 Kč Pokles 20 400 Kč 0 Kč 0 %
5319 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 450 000 Kč Pokles 250 000 Kč 200 000 Kč 80 %
739 739 450 000 Kč Pokles 250 000 Kč 200 000 Kč 80 %
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 200 000 Kč 100 %
5347 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – výdaje 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 200 000 Kč 100 %
739 739 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 200 000 Kč 100 %
Celkem 7 320 000 Kč Pokles 7 169 300 Kč 2 523 277 Kč 35 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 390000 (390000), Paragraf 3541 (Prevence před drogami,alkoholem a j.návyk.látkami), Položka 5169 (Nákup ostatních služeb)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
PROGRESSIVE, o. p. s.ARES 75 000,00 Kč
360000219 28.05.2020 37 500,00 Kč
360000118 14.07.2020 37 500,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 75 000,00 Kč