Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje 370033 (ORG 370033) / 2020

Název:
370033 (370033)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 6 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Tělovýchova a zájmová činnost 6 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 2 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
6329 Ostatní investiční transfery neziskovým a podobným organizacím 2 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
437 437 2 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Celkem 2 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -