Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 370008 (ORG 370008) / 2020

Název:
370008 (370008)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 972 400 Kč 972 435 Kč 100 %
výdaje 14 925 000 Kč Pokles 9 312 500 Kč 7 194 568 Kč 77 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 1 500 000 Kč Pokles 343 800 Kč 113 740 Kč 33 %
Kultura a sdělovací prostředky 5 520 000 Kč Pokles 1 945 100 Kč 1 761 768 Kč 91 %
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 2 200 000 Kč 2 200 000 Kč 1 307 440 Kč 59 %
Školství a sociální věci 340 000 Kč Navýšení 1 122 400 Kč 1 080 450 Kč 96 %
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 3 480 000 Kč 3 480 000 Kč 2 900 000 Kč 83 %
Všeobecná pokladní správa 1 885 000 Kč Pokles 221 200 Kč 31 171 Kč 14 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
2141 Vnitřní obchod 3 480 000 Kč 3 480 000 Kč 2 900 000 Kč 83 %
5169 Nákup ostatních služeb 3 480 000 Kč 3 480 000 Kč 2 900 000 Kč 83 %
637 637 3 480 000 Kč 3 480 000 Kč 2 900 000 Kč 83 %
3291 Mez.spolupráce ve vzdělávání 340 000 Kč Pokles 41 900 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 175 000 Kč Pokles 41 900 Kč 0 Kč 0 %
437 437 175 000 Kč Pokles 41 900 Kč 0 Kč 0 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 100 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
437 437 100 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5175 Pohoštění 60 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
437 437 60 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5194 Věcné dary 5 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
437 437 5 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 0 Kč Navýšení 1 080 500 Kč 1 080 450 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 1 080 500 Kč 1 080 450 Kč 100 %
437 437 0 Kč Navýšení 1 080 500 Kč 1 080 450 Kč 100 %
3317 Výstavní činnost v kultuře 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 30 000 Kč 30 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 30 000 Kč 30 000 Kč 0 Kč 0 %
5175 Pohoštění 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
3349 Ost.záležitosti sdělovacích prostředků 300 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 300 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
637 637 300 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 5 070 000 Kč Pokles 1 795 100 Kč 1 761 768 Kč 98 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 340 000 Kč Pokles 51 100 Kč 51 100 Kč 100 %
637 637 340 000 Kč Pokles 51 100 Kč 51 100 Kč 100 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 120 000 Kč Pokles 80 000 Kč 72 031 Kč 90 %
637 637 120 000 Kč Pokles 80 000 Kč 72 031 Kč 90 %
5169 Nákup ostatních služeb 3 830 000 Kč Pokles 1 467 000 Kč 1 442 083 Kč 98 %
637 637 3 830 000 Kč Pokles 1 467 000 Kč 1 442 083 Kč 98 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 100 000 Kč Pokles 57 000 Kč 56 717 Kč 100 %
637 637 100 000 Kč Pokles 57 000 Kč 56 717 Kč 100 %
5175 Pohoštění 670 000 Kč Pokles 140 000 Kč 139 837 Kč 100 %
637 637 670 000 Kč Pokles 140 000 Kč 139 837 Kč 100 %
5194 Věcné dary 10 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
637 637 10 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1 500 000 Kč Pokles 343 800 Kč 113 740 Kč 33 %
5168 Služby zpracování dat 100 000 Kč Navýšení 343 800 Kč 113 740 Kč 33 %
937 937 100 000 Kč Navýšení 343 800 Kč 113 740 Kč 33 %
5169 Nákup ostatních služeb 1 400 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
937 937 1 400 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyva 2 200 000 Kč 2 200 000 Kč 1 307 440 Kč 59 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0 Kč Navýšení 3 900 Kč 3 870 Kč 99 %
637 637 0 Kč Navýšení 3 900 Kč 3 870 Kč 99 %
5169 Nákup ostatních služeb 1 530 000 Kč Pokles 1 476 100 Kč 649 554 Kč 44 %
637 637 1 530 000 Kč Pokles 1 476 100 Kč 649 554 Kč 44 %
5175 Pohoštění 70 000 Kč 70 000 Kč 4 016 Kč 6 %
637 637 70 000 Kč 70 000 Kč 4 016 Kč 6 %
5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 0 Kč Navýšení 167 000 Kč 167 000 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 167 000 Kč 167 000 Kč 100 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 50 000 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 50 000 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 600 000 Kč Pokles 433 000 Kč 433 000 Kč 100 %
637 637 600 000 Kč Pokles 433 000 Kč 433 000 Kč 100 %
6223 Mezinárodní spolupráce(jinde nezařazená) 1 885 000 Kč Pokles 221 200 Kč 31 171 Kč 14 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
637 637 5 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 710 000 Kč Pokles 60 000 Kč 20 262 Kč 34 %
637 637 710 000 Kč Pokles 60 000 Kč 20 262 Kč 34 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 580 000 Kč Pokles 8 200 Kč 8 184 Kč 100 %
637 637 580 000 Kč Pokles 8 200 Kč 8 184 Kč 100 %
5175 Pohoštění 300 000 Kč Pokles 3 000 Kč 2 725 Kč 91 %
637 637 300 000 Kč Pokles 3 000 Kč 2 725 Kč 91 %
5194 Věcné dary 290 000 Kč Pokles 150 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 290 000 Kč Pokles 150 000 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 14 925 000 Kč Pokles 9 312 500 Kč 7 194 568 Kč 77 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 370008 (370008), Paragraf 3900 (Ostatní činnosti související se službami pro obyva), Položka 5222 (Neinvestiční transfery občanským sdružením)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
ZO Českého svazu ochránců přírody ZahrabbarARES 55 000,00 Kč
300000033 07.08.2020 55 000,00 Kč
Odborníci a občané pro revitalizaci pam.zóny Buďánka a okolí, o.s.ARES 51 000,00 Kč
300000005 04.08.2020 51 000,00 Kč
IQ školka Delfínek, z.s.ARES 40 000,00 Kč
300000238 27.07.2020 40 000,00 Kč
Spolek Hájovna, z. s.ARES 40 000,00 Kč
300000243 28.07.2020 40 000,00 Kč
Vzdělávací spolek uměleckých řemeselARES 40 000,00 Kč
300000031 07.08.2020 40 000,00 Kč
Spolek rodičů a přátel ZŠ Žvahov, z. s.ARES 35 000,00 Kč
300000242 28.07.2020 35 000,00 Kč
Duha PalubaARES 35 000,00 Kč
300000171 24.09.2020 35 000,00 Kč
Českomoravská unie neslyšících z.s.ARES 28 500,00 Kč
300000159 29.10.2020 28 500,00 Kč
Spolek rodičů při Základní a mateřské škole BarrandovARES 28 000,00 Kč
300000169 24.09.2020 28 000,00 Kč
SPOLEK SMÍCHOVARES 25 000,00 Kč
300000014 05.08.2020 25 000,00 Kč
Česká moře.CZ z.s.ARES 23 000,00 Kč
300000244 28.07.2020 9 000,00 Kč
300000246 28.07.2020 5 000,00 Kč
300000245 28.07.2020 9 000,00 Kč
Přátelé Malvazinek, z.s.ARES 22 000,00 Kč
300000170 24.09.2020 22 000,00 Kč
MEDIV z.s.ARES 10 500,00 Kč
300000032 07.08.2020 10 500,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 433 000,00 Kč