Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 370008 (ORG 370008) / 2020

Název:
370008 (370008)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 972 400 Kč 972 435 Kč 100 %
výdaje 14 925 000 Kč Pokles 10 412 500 Kč 5 052 432 Kč 49 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 1 500 000 Kč Pokles 343 800 Kč 113 740 Kč 33 %
Kultura a sdělovací prostředky 5 520 000 Kč Pokles 1 945 100 Kč 1 729 582 Kč 89 %
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 2 200 000 Kč 2 200 000 Kč 975 540 Kč 44 %
Školství a sociální věci 340 000 Kč Navýšení 1 122 400 Kč 462 400 Kč 41 %
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 3 480 000 Kč 3 480 000 Kč 1 740 000 Kč 50 %
Všeobecná pokladní správa 1 885 000 Kč Pokles 1 321 200 Kč 31 171 Kč 2 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
2141 Vnitřní obchod 3 480 000 Kč 3 480 000 Kč 1 740 000 Kč 50 %
5169 Nákup ostatních služeb 3 480 000 Kč 3 480 000 Kč 1 740 000 Kč 50 %
637 637 3 480 000 Kč 3 480 000 Kč 1 740 000 Kč 50 %
3291 Mez.spolupráce ve vzdělávání 340 000 Kč Pokles 41 900 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 175 000 Kč Pokles 41 900 Kč 0 Kč 0 %
437 437 175 000 Kč Pokles 41 900 Kč 0 Kč 0 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 100 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
437 437 100 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5175 Pohoštění 60 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
437 437 60 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5194 Věcné dary 5 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
437 437 5 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 0 Kč Navýšení 1 080 500 Kč 462 400 Kč 43 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 1 080 500 Kč 462 400 Kč 43 %
437 437 0 Kč Navýšení 1 080 500 Kč 462 400 Kč 43 %
3317 Výstavní činnost v kultuře 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 30 000 Kč 30 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 30 000 Kč 30 000 Kč 0 Kč 0 %
5175 Pohoštění 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
3349 Ost.záležitosti sdělovacích prostředků 300 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 300 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
637 637 300 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 5 070 000 Kč Pokles 1 795 100 Kč 1 729 582 Kč 96 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 340 000 Kč Pokles 51 100 Kč 51 100 Kč 100 %
637 637 340 000 Kč Pokles 51 100 Kč 51 100 Kč 100 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 120 000 Kč Pokles 80 000 Kč 39 845 Kč 50 %
637 637 120 000 Kč Pokles 80 000 Kč 39 845 Kč 50 %
5169 Nákup ostatních služeb 3 830 000 Kč Pokles 1 467 000 Kč 1 442 083 Kč 98 %
637 637 3 830 000 Kč Pokles 1 467 000 Kč 1 442 083 Kč 98 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 100 000 Kč Pokles 57 000 Kč 56 717 Kč 100 %
637 637 100 000 Kč Pokles 57 000 Kč 56 717 Kč 100 %
5175 Pohoštění 670 000 Kč Pokles 140 000 Kč 139 837 Kč 100 %
637 637 670 000 Kč Pokles 140 000 Kč 139 837 Kč 100 %
5194 Věcné dary 10 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
637 637 10 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1 500 000 Kč Pokles 343 800 Kč 113 740 Kč 33 %
5168 Služby zpracování dat 100 000 Kč Navýšení 343 800 Kč 113 740 Kč 33 %
937 937 100 000 Kč Navýšení 343 800 Kč 113 740 Kč 33 %
5169 Nákup ostatních služeb 1 400 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
937 937 1 400 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyva 2 200 000 Kč 2 200 000 Kč 975 540 Kč 44 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0 Kč Navýšení 3 900 Kč 3 870 Kč 99 %
637 637 0 Kč Navýšení 3 900 Kč 3 870 Kč 99 %
5169 Nákup ostatních služeb 1 530 000 Kč Pokles 1 476 100 Kč 491 154 Kč 33 %
637 637 1 530 000 Kč Pokles 1 476 100 Kč 491 154 Kč 33 %
5175 Pohoštění 70 000 Kč 70 000 Kč 4 016 Kč 6 %
637 637 70 000 Kč 70 000 Kč 4 016 Kč 6 %
5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 0 Kč Navýšení 167 000 Kč 107 000 Kč 64 %
637 637 0 Kč Navýšení 167 000 Kč 107 000 Kč 64 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 50 000 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 50 000 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 600 000 Kč Pokles 433 000 Kč 319 500 Kč 74 %
637 637 600 000 Kč Pokles 433 000 Kč 319 500 Kč 74 %
6223 Mezinárodní spolupráce(jinde nezařazená) 1 885 000 Kč Pokles 1 321 200 Kč 31 171 Kč 2 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
637 637 5 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 710 000 Kč Pokles 660 000 Kč 20 262 Kč 3 %
637 637 710 000 Kč Pokles 660 000 Kč 20 262 Kč 3 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 580 000 Kč Pokles 508 200 Kč 8 184 Kč 2 %
637 637 580 000 Kč Pokles 508 200 Kč 8 184 Kč 2 %
5175 Pohoštění 300 000 Kč Pokles 3 000 Kč 2 725 Kč 91 %
637 637 300 000 Kč Pokles 3 000 Kč 2 725 Kč 91 %
5194 Věcné dary 290 000 Kč Pokles 150 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 290 000 Kč Pokles 150 000 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 14 925 000 Kč Pokles 10 412 500 Kč 5 052 432 Kč 49 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 370008 (370008), Paragraf 3639 (Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené), Položka 5168 (Služby zpracování dat)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Insion s.r.o.ARES 113 740,00 Kč
360000168 30.01.2020 100 000,00 Kč
360000168 30.01.2020 13 740,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 113 740,00 Kč