Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy 370005 (ORG 370005) / 2020

Název:
370005 (370005)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 20 953 000 Kč Pokles 7 096 700 Kč 6 801 439 Kč 96 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Kultura a sdělovací prostředky 13 853 000 Kč Pokles 5 678 000 Kč 5 545 020 Kč 98 %
Tělovýchova a zájmová činnost 7 100 000 Kč Pokles 1 418 700 Kč 1 256 419 Kč 89 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3319 Ostatní záležitosti kultury 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5171 Opravy a udržování 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
637 637 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
3326 Poříz.zachov.,obn.hodnot m.kult.,nár.,hist.pověd. 0 Kč Navýšení 100 Kč 0 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 0 Kč Navýšení 100 Kč 0 Kč 0 %
637 637 0 Kč Navýšení 100 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 200 000 Kč Pokles 100 Kč 0 Kč 0 %