Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 370002 (ORG 370002) / 2020

Název:
370002 (370002)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 0 Kč Navýšení 2 887 500 Kč 407 667 Kč 14 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Veřejná správa 0 Kč Navýšení 2 887 500 Kč 407 667 Kč 14 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
6171 Činnost místní správy 0 Kč Navýšení 2 887 500 Kč 407 667 Kč 14 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 Kč Navýšení 2 394 800 Kč 406 227 Kč 17 %
937 937 0 Kč Navýšení 2 394 800 Kč 406 227 Kč 17 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 492 700 Kč 1 440 Kč 0 %
937 937 0 Kč Navýšení 492 700 Kč 1 440 Kč 0 %
Celkem 0 Kč Navýšení 2 887 500 Kč 407 667 Kč 14 %