Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 370000 (ORG 370000) / 2020

Název:
370000 (370000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 1 805 000 Kč Navýšení 2 546 400 Kč 378 109 Kč 15 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Civilní připravenost na krizové stavy 0 Kč Navýšení 89 500 Kč 75 000 Kč 84 %
Kultura a sdělovací prostředky 1 650 000 Kč Navýšení 1 779 000 Kč 266 823 Kč 15 %
Veřejná správa 155 000 Kč Navýšení 655 000 Kč 13 360 Kč 2 %
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 0 Kč Navýšení 22 900 Kč 22 926 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
2141 Vnitřní obchod 0 Kč Navýšení 22 900 Kč 22 926 Kč 100 %
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. 0 Kč Navýšení 22 900 Kč 22 926 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 22 900 Kč 22 926 Kč 100 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 1 650 000 Kč Navýšení 1 779 000 Kč 266 823 Kč 15 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 200 000 Kč Navýšení 450 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 200 000 Kč Navýšení 450 000 Kč 0 Kč 0 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 500 000 Kč Pokles 490 000 Kč 215 380 Kč 44 %
637 637 500 000 Kč Pokles 490 000 Kč 215 380 Kč 44 %
5169 Nákup ostatních služeb 500 000 Kč Pokles 379 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 500 000 Kč Pokles 379 000 Kč 0 Kč 0 %
5175 Pohoštění 100 000 Kč 100 000 Kč 27 129 Kč 27 %
637 637 100 000 Kč 100 000 Kč 27 129 Kč 27 %
5194 Věcné dary 200 000 Kč 200 000 Kč 24 314 Kč 12 %
637 637 200 000 Kč 200 000 Kč 24 314 Kč 12 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
5361 Nákup kolků 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 0 Kč 0 %
5213 Krizová opatření 0 Kč Navýšení 89 500 Kč 75 000 Kč 84 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 Kč Navýšení 89 500 Kč 75 000 Kč 84 %
737 737 0 Kč Navýšení 89 500 Kč 75 000 Kč 84 %
6171 Činnost místní správy 155 000 Kč Navýšení 655 000 Kč 13 360 Kč 2 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 Kč Navýšení 145 000 Kč 13 360 Kč 9 %
937 937 0 Kč Navýšení 145 000 Kč 13 360 Kč 9 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 Kč Navýšení 500 000 Kč 0 Kč 0 %
937 937 0 Kč Navýšení 500 000 Kč 0 Kč 0 %
5175 Pohoštění 145 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
937 937 145 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5194 Věcné dary 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
937 937 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 1 805 000 Kč Navýšení 2 546 400 Kč 378 109 Kč 15 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 370000 (370000), Paragraf 6171 (Činnost místní správy), Položka 5139 (Nákup materiálu jinde nezařazený)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Čuříková Kristýna Hnilica 0,00 Kč
360000144 17.04.2020 18 000,00 Kč
950000057 31.05.2020 -18 000,00 Kč
Federhans Jiří 0,00 Kč
360000146 17.04.2020 6 000,00 Kč
950000058 31.05.2020 -6 000,00 Kč
Nohová MagdaARES 0,00 Kč
360000224 23.04.2020 20 000,00 Kč
950000059 31.05.2020 -20 000,00 Kč
Fiser Radek 0,00 Kč
360000145 17.04.2020 6 000,00 Kč
950000056 31.05.2020 -6 000,00 Kč
Novotná JitkaARES 0,00 Kč
360000201 21.04.2020 25 000,00 Kč
950000060 31.05.2020 -25 000,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 13 360,00 Kč
Celkem 13 360,00 Kč