Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 370000 (ORG 370000) / 2020

Název:
370000 (370000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 1 805 000 Kč Navýšení 2 546 400 Kč 378 109 Kč 15 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Civilní připravenost na krizové stavy 0 Kč Navýšení 89 500 Kč 75 000 Kč 84 %
Kultura a sdělovací prostředky 1 650 000 Kč Navýšení 1 779 000 Kč 266 823 Kč 15 %
Veřejná správa 155 000 Kč Navýšení 655 000 Kč 13 360 Kč 2 %
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 0 Kč Navýšení 22 900 Kč 22 926 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
2141 Vnitřní obchod 0 Kč Navýšení 22 900 Kč 22 926 Kč 100 %
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. 0 Kč Navýšení 22 900 Kč 22 926 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 22 900 Kč 22 926 Kč 100 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 1 650 000 Kč Navýšení 1 779 000 Kč 266 823 Kč 15 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 200 000 Kč Navýšení 450 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 200 000 Kč Navýšení 450 000 Kč 0 Kč 0 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 500 000 Kč Pokles 490 000 Kč 215 380 Kč 44 %
637 637 500 000 Kč Pokles 490 000 Kč 215 380 Kč 44 %
5169 Nákup ostatních služeb 500 000 Kč Pokles 379 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 500 000 Kč Pokles 379 000 Kč 0 Kč 0 %
5175 Pohoštění 100 000 Kč 100 000 Kč 27 129 Kč 27 %
637 637 100 000 Kč 100 000 Kč 27 129 Kč 27 %
5194 Věcné dary 200 000 Kč 200 000 Kč 24 314 Kč 12 %
637 637 200 000 Kč 200 000 Kč 24 314 Kč 12 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
5361 Nákup kolků 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 0 Kč 0 %
5213 Krizová opatření 0 Kč Navýšení 89 500 Kč 75 000 Kč 84 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 Kč Navýšení 89 500 Kč 75 000 Kč 84 %
737 737 0 Kč Navýšení 89 500 Kč 75 000 Kč 84 %
6171 Činnost místní správy 155 000 Kč Navýšení 655 000 Kč 13 360 Kč 2 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 Kč Navýšení 145 000 Kč 13 360 Kč 9 %
937 937 0 Kč Navýšení 145 000 Kč 13 360 Kč 9 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 Kč Navýšení 500 000 Kč 0 Kč 0 %
937 937 0 Kč Navýšení 500 000 Kč 0 Kč 0 %
5175 Pohoštění 145 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
937 937 145 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5194 Věcné dary 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
937 937 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 1 805 000 Kč Navýšení 2 546 400 Kč 378 109 Kč 15 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 370000 (370000), Paragraf 5213 (Krizová opatření), Položka 5139 (Nákup materiálu jinde nezařazený)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Novotná JitkaARES 25 000,00 Kč
950000060 31.05.2020 25 000,00 Kč
Nohová MagdaARES 20 000,00 Kč
950000059 31.05.2020 20 000,00 Kč
Čuříková Kristýna Hnilica 18 000,00 Kč
950000057 31.05.2020 18 000,00 Kč
Fiser Radek 6 000,00 Kč
950000056 31.05.2020 6 000,00 Kč
Federhans Jiří 6 000,00 Kč
950000058 31.05.2020 6 000,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 75 000,00 Kč