Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 340033 (ORG 340033) / 2020

Název:
340033 (340033)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 0 Kč Navýšení 6 000 000 Kč 946 000 Kč 16 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 0 Kč 0 %
Tělovýchova a zájmová činnost 0 Kč Navýšení 5 960 000 Kč 946 000 Kč 16 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3113 Základní školy 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 0 Kč 0 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 0 Kč 0 %
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 0 Kč Navýšení 5 960 000 Kč 946 000 Kč 16 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 0 Kč Navýšení 35 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 0 Kč Navýšení 35 000 Kč 0 Kč 0 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 93 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 0 Kč Navýšení 93 000 Kč 0 Kč 0 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 3 329 000 Kč 460 000 Kč 14 %
434 434 0 Kč Navýšení 3 329 000 Kč 460 000 Kč 14 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 0 Kč Navýšení 3 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 0 Kč Navýšení 3 000 Kč 0 Kč 0 %
6322 Investiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 2 500 000 Kč 486 000 Kč 19 %
434 434 0 Kč Navýšení 2 500 000 Kč 486 000 Kč 19 %
Celkem 0 Kč Navýšení 6 000 000 Kč 946 000 Kč 16 %