Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 340019 (ORG 340019) / 2020

Název:
340019 (340019)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 0 Kč Navýšení 6 679 000 Kč 328 465 Kč 5 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Kultura a sdělovací prostředky 0 Kč Navýšení 6 679 000 Kč 328 465 Kč 5 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3349 Ost.záležitosti sdělovacích prostředků 0 Kč Navýšení 5 501 000 Kč 228 615 Kč 4 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 0 Kč Navýšení 301 000 Kč 28 300 Kč 9 %
634 634 0 Kč Navýšení 301 000 Kč 28 300 Kč 9 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 5 000 000 Kč 200 315 Kč 4 %
634 634 0 Kč Navýšení 5 000 000 Kč 200 315 Kč 4 %
5175 Pohoštění 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 0 Kč 0 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 0 Kč Navýšení 1 178 000 Kč 99 850 Kč 8 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 Kč Navýšení 278 000 Kč 13 850 Kč 5 %
634 634 0 Kč Navýšení 278 000 Kč 13 850 Kč 5 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 900 000 Kč 86 000 Kč 10 %
634 634 0 Kč Navýšení 900 000 Kč 86 000 Kč 10 %
Celkem 0 Kč Navýšení 6 679 000 Kč 328 465 Kč 5 %