Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 340005 (ORG 340005) / 2020

Název:
340005 (340005)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 0 Kč Navýšení 17 182 800 Kč 425 900 Kč 2 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Kultura a sdělovací prostředky 0 Kč Navýšení 9 202 100 Kč 266 000 Kč 3 %
Školství a sociální věci 0 Kč Navýšení 130 000 Kč 0 Kč 0 %
Tělovýchova a zájmová činnost 0 Kč Navýšení 7 850 700 Kč 159 900 Kč 2 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3111 Předškolní zařízení 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 0 Kč 0 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 0 Kč 0 %
3113 Základní školy 0 Kč Navýšení 35 000 Kč 0 Kč 0 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 35 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 35 000 Kč 0 Kč 0 %
3231 Základní umělecké školy 0 Kč Navýšení 55 000 Kč 0 Kč 0 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 55 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 55 000 Kč 0 Kč 0 %
3312 Hudební činnost 0 Kč Navýšení 330 000 Kč 0 Kč 0 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 0 Kč Navýšení 330 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 330 000 Kč 0 Kč 0 %
3314 Činnosti knihovnické 0 Kč Navýšení 2 400 Kč 0 Kč 0 %
5163 Služby peněžních ústavů 0 Kč Navýšení 500 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 500 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 1 900 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 1 900 Kč 0 Kč 0 %
3317 Výstavní činnost v kultuře 0 Kč Navýšení 2 100 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 2 100 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 2 100 000 Kč 0 Kč 0 %
3319 Ostatní záležitosti kultury 0 Kč Navýšení 1 713 700 Kč 39 000 Kč 2 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 0 Kč Navýšení 380 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 380 000 Kč 0 Kč 0 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 0 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 Kč Navýšení 38 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 38 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 951 300 Kč 39 000 Kč 4 %
634 634 0 Kč Navýšení 951 300 Kč 39 000 Kč 4 %
5171 Opravy a udržování 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 0 Kč 0 %
5175 Pohoštění 0 Kč Navýšení 117 500 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 117 500 Kč 0 Kč 0 %
5194 Věcné dary 0 Kč Navýšení 16 900 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 16 900 Kč 0 Kč 0 %
3322 Zachování a obnova kulturních památek 0 Kč Navýšení 1 300 000 Kč 0 Kč 0 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 0 Kč 0 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 Kč Navýšení 467 400 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 467 400 Kč 0 Kč 0 %
5225 Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek 0 Kč Navýšení 250 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 250 000 Kč 0 Kč 0 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 0 Kč Navýšení 482 600 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 482 600 Kč 0 Kč 0 %
3326 Poříz.zachov.,obn.hodnot m.kult.,nár.,hist.pověd. 0 Kč Navýšení 211 000 Kč 0 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 0 Kč Navýšení 61 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 61 000 Kč 0 Kč 0 %
6127 Umělecká díla a předměty 0 Kč Navýšení 150 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 150 000 Kč 0 Kč 0 %
3392 Zájmová činnost v kultuře 0 Kč Navýšení 2 370 000 Kč 155 000 Kč 7 %
5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 0 Kč Navýšení 210 000 Kč 55 000 Kč 26 %
634 634 0 Kč Navýšení 210 000 Kč 55 000 Kč 26 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 0 Kč Navýšení 150 000 Kč 100 000 Kč 67 %
634 634 0 Kč Navýšení 150 000 Kč 100 000 Kč 67 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 545 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 545 000 Kč 0 Kč 0 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 1 090 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 1 090 000 Kč 0 Kč 0 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 Kč Navýšení 55 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 55 000 Kč 0 Kč 0 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 0 Kč Navýšení 320 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 320 000 Kč 0 Kč 0 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 0 Kč Navýšení 1 175 000 Kč 72 000 Kč 6 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 0 Kč Navýšení 350 000 Kč 50 000 Kč 14 %
634 634 0 Kč Navýšení 350 000 Kč 50 000 Kč 14 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 0 Kč 0 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 185 000 Kč 22 000 Kč 12 %
634 634 0 Kč Navýšení 185 000 Kč 22 000 Kč 12 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 0 Kč Navýšení 590 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 590 000 Kč 0 Kč 0 %
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 0 Kč Navýšení 3 564 700 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 3 564 700 Kč 0 Kč 0 %
434 434 0 Kč Navýšení 3 564 700 Kč 0 Kč 0 %
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 0 Kč Navýšení 4 286 000 Kč 159 900 Kč 4 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 0 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 0 Kč 0 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 Kč Navýšení 48 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 0 Kč Navýšení 48 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 2 630 200 Kč 0 Kč 0 %
434 434 0 Kč Navýšení 2 630 200 Kč 0 Kč 0 %
5175 Pohoštění 0 Kč Navýšení 110 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 0 Kč Navýšení 110 000 Kč 0 Kč 0 %
5194 Věcné dary 0 Kč Navýšení 87 600 Kč 0 Kč 0 %
434 434 0 Kč Navýšení 87 600 Kč 0 Kč 0 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 0 Kč Navýšení 170 000 Kč 69 900 Kč 41 %
434 434 0 Kč Navýšení 170 000 Kč 69 900 Kč 41 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 960 200 Kč 90 000 Kč 9 %
434 434 0 Kč Navýšení 960 200 Kč 90 000 Kč 9 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 0 Kč Navýšení 17 182 800 Kč 425 900 Kč 2 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 340005 (340005), Paragraf 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), Položka 5213 (Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským...)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
JÓGA ANDĚL s.r.o.ARES 49 900,00 Kč
300000258 31.07.2020 49 900,00 Kč
HigBic s.r.o.ARES 20 000,00 Kč
300000257 31.07.2020 20 000,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 69 900,00 Kč