Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 340005 (ORG 340005) / 2020

Název:
340005 (340005)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 0 Kč Navýšení 17 182 800 Kč 425 900 Kč 2 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Kultura a sdělovací prostředky 0 Kč Navýšení 9 202 100 Kč 266 000 Kč 3 %
Školství a sociální věci 0 Kč Navýšení 130 000 Kč 0 Kč 0 %
Tělovýchova a zájmová činnost 0 Kč Navýšení 7 850 700 Kč 159 900 Kč 2 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3111 Předškolní zařízení 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 0 Kč 0 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 0 Kč 0 %
3113 Základní školy 0 Kč Navýšení 35 000 Kč 0 Kč 0 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 35 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 35 000 Kč 0 Kč 0 %
3231 Základní umělecké školy 0 Kč Navýšení 55 000 Kč 0 Kč 0 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 55 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 55 000 Kč 0 Kč 0 %
3312 Hudební činnost 0 Kč Navýšení 330 000 Kč 0 Kč 0 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 0 Kč Navýšení 330 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 330 000 Kč 0 Kč 0 %
3314 Činnosti knihovnické 0 Kč Navýšení 2 400 Kč 0 Kč 0 %
5163 Služby peněžních ústavů 0 Kč Navýšení 500 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 500 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 1 900 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 1 900 Kč 0 Kč 0 %
3317 Výstavní činnost v kultuře 0 Kč Navýšení 2 100 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 2 100 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 2 100 000 Kč 0 Kč 0 %
3319 Ostatní záležitosti kultury 0 Kč Navýšení 1 713 700 Kč 39 000 Kč 2 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 0 Kč Navýšení 380 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 380 000 Kč 0 Kč 0 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 0 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 Kč Navýšení 38 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 38 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 951 300 Kč 39 000 Kč 4 %
634 634 0 Kč Navýšení 951 300 Kč 39 000 Kč 4 %
5171 Opravy a udržování 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 0 Kč 0 %
5175 Pohoštění 0 Kč Navýšení 117 500 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 117 500 Kč 0 Kč 0 %
5194 Věcné dary 0 Kč Navýšení 16 900 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 16 900 Kč 0 Kč 0 %
3322 Zachování a obnova kulturních památek 0 Kč Navýšení 1 300 000 Kč 0 Kč 0 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 0 Kč 0 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 Kč Navýšení 467 400 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 467 400 Kč 0 Kč 0 %
5225 Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek 0 Kč Navýšení 250 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 250 000 Kč 0 Kč 0 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 0 Kč Navýšení 482 600 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 482 600 Kč 0 Kč 0 %
3326 Poříz.zachov.,obn.hodnot m.kult.,nár.,hist.pověd. 0 Kč Navýšení 211 000 Kč 0 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 0 Kč Navýšení 61 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 61 000 Kč 0 Kč 0 %
6127 Umělecká díla a předměty 0 Kč Navýšení 150 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 150 000 Kč 0 Kč 0 %
3392 Zájmová činnost v kultuře 0 Kč Navýšení 2 370 000 Kč 155 000 Kč 7 %
5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 0 Kč Navýšení 210 000 Kč 55 000 Kč 26 %
634 634 0 Kč Navýšení 210 000 Kč 55 000 Kč 26 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 0 Kč Navýšení 150 000 Kč 100 000 Kč 67 %
634 634 0 Kč Navýšení 150 000 Kč 100 000 Kč 67 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 545 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 545 000 Kč 0 Kč 0 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 1 090 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 1 090 000 Kč 0 Kč 0 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 Kč Navýšení 55 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 55 000 Kč 0 Kč 0 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 0 Kč Navýšení 320 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 320 000 Kč 0 Kč 0 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 0 Kč Navýšení 1 175 000 Kč 72 000 Kč 6 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 0 Kč Navýšení 350 000 Kč 50 000 Kč 14 %
634 634 0 Kč Navýšení 350 000 Kč 50 000 Kč 14 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 0 Kč 0 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 185 000 Kč 22 000 Kč 12 %
634 634 0 Kč Navýšení 185 000 Kč 22 000 Kč 12 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 0 Kč Navýšení 590 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 590 000 Kč 0 Kč 0 %
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 0 Kč Navýšení 3 564 700 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 3 564 700 Kč 0 Kč 0 %
434 434 0 Kč Navýšení 3 564 700 Kč 0 Kč 0 %
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 0 Kč Navýšení 4 286 000 Kč 159 900 Kč 4 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 0 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 0 Kč 0 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 Kč Navýšení 48 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 0 Kč Navýšení 48 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 2 630 200 Kč 0 Kč 0 %
434 434 0 Kč Navýšení 2 630 200 Kč 0 Kč 0 %
5175 Pohoštění 0 Kč Navýšení 110 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 0 Kč Navýšení 110 000 Kč 0 Kč 0 %
5194 Věcné dary 0 Kč Navýšení 87 600 Kč 0 Kč 0 %
434 434 0 Kč Navýšení 87 600 Kč 0 Kč 0 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 0 Kč Navýšení 170 000 Kč 69 900 Kč 41 %
434 434 0 Kč Navýšení 170 000 Kč 69 900 Kč 41 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 960 200 Kč 90 000 Kč 9 %
434 434 0 Kč Navýšení 960 200 Kč 90 000 Kč 9 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 0 Kč Navýšení 17 182 800 Kč 425 900 Kč 2 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 340005 (340005), Paragraf 3322 (Zachování a obnova kulturních památek), Položka 5225 (Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 0,00 Kč