Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy 340005 (ORG 340005) / 2020

Název:
340005 (340005)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 0 Kč Navýšení 17 182 800 Kč 425 900 Kč 2 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Kultura a sdělovací prostředky 0 Kč Navýšení 9 202 100 Kč 266 000 Kč 3 %
Školství a sociální věci 0 Kč Navýšení 130 000 Kč 0 Kč 0 %
Tělovýchova a zájmová činnost 0 Kč Navýšení 7 850 700 Kč 159 900 Kč 2 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3319 Ostatní záležitosti kultury 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 0 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 0 Kč 0 %
3326 Poříz.zachov.,obn.hodnot m.kult.,nár.,hist.pověd. 0 Kč Navýšení 61 000 Kč 0 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 0 Kč Navýšení 61 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 61 000 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 0 Kč Navýšení 261 000 Kč 0 Kč 0 %