Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 2621402000000 (ORG 2621402000000) / 2020

Název:
2621402000000 (2621402000000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 17 999 900 Kč 0 Kč 0 %
výdaje 0 Kč Navýšení 17 999 900 Kč 0 Kč 0 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 0 Kč Navýšení 17 999 900 Kč 0 Kč 0 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3113 Základní školy 0 Kč Navýšení 17 999 900 Kč 0 Kč 0 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 Kč Navýšení 394 200 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 394 200 Kč 0 Kč 0 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 Kč Navýšení 308 300 Kč 0 Kč 0 %
437 437 0 Kč Navýšení 308 300 Kč 0 Kč 0 %
6121 Budovy, haly a stavby 0 Kč Navýšení 17 063 400 Kč 0 Kč 0 %
418 418 0 Kč Navýšení 17 063 400 Kč 0 Kč 0 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení 0 Kč Navýšení 234 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 234 000 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 0 Kč Navýšení 17 999 900 Kč 0 Kč 0 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 2621402000000 (2621402000000), Paragraf 3113 (Základní školy), Položka 5166 (Konzultační, poradenské a právní služby)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 0,00 Kč