Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 260000 (ORG 260000) / 2020

Název:
260000 (260000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 8 426 200 Kč 8 426 182 Kč 100 %
výdaje 262 078 000 Kč Navýšení 270 791 100 Kč 140 496 625 Kč 52 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Civilní připravenost na krizové stavy 0 Kč Navýšení 142 900 Kč 142 825 Kč 100 %
Školství a sociální věci 0 Kč Navýšení 1 038 000 Kč 365 949 Kč 35 %
Veřejná správa 262 078 000 Kč Navýšení 269 610 200 Kč 139 987 851 Kč 52 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 0 Kč Navýšení 308 700 Kč 0 Kč 0 %
5021 Ostatní osobní výdaje 0 Kč Navýšení 308 700 Kč 0 Kč 0 %
426 426 0 Kč Navýšení 308 700 Kč 0 Kč 0 %
4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 0 Kč Navýšení 729 300 Kč 365 949 Kč 50 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 Kč Navýšení 545 000 Kč 275 499 Kč 51 %
526 526 0 Kč Navýšení 545 000 Kč 275 499 Kč 51 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 Kč Navýšení 135 200 Kč 66 365 Kč 49 %
526 526 0 Kč Navýšení 135 200 Kč 66 365 Kč 49 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 Kč Navýšení 49 100 Kč 24 085 Kč 49 %
526 526 0 Kč Navýšení 49 100 Kč 24 085 Kč 49 %
5213 Krizová opatření 0 Kč Navýšení 142 900 Kč 142 825 Kč 100 %
5021 Ostatní osobní výdaje 0 Kč Navýšení 142 900 Kč 142 825 Kč 100 %
726 726 0 Kč Navýšení 142 900 Kč 142 825 Kč 100 %
6112 Zastupitelstva obcí 24 240 000 Kč 24 240 000 Kč 13 771 628 Kč 57 %
5019 Ostatní platy 150 000 Kč 150 000 Kč 56 468 Kč 38 %
926 926 150 000 Kč 150 000 Kč 56 468 Kč 38 %
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 17 400 000 Kč 17 400 000 Kč 9 441 964 Kč 54 %
926 926 17 400 000 Kč 17 400 000 Kč 9 441 964 Kč 54 %
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 1 400 000 Kč 1 400 000 Kč 1 197 214 Kč 86 %
926 926 1 400 000 Kč 1 400 000 Kč 1 197 214 Kč 86 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 3 300 000 Kč 3 300 000 Kč 1 917 365 Kč 58 %
926 926 3 300 000 Kč 3 300 000 Kč 1 917 365 Kč 58 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 600 000 Kč 1 600 000 Kč 958 274 Kč 60 %
926 926 1 600 000 Kč 1 600 000 Kč 958 274 Kč 60 %
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 70 000 Kč 70 000 Kč 27 635 Kč 39 %
926 926 70 000 Kč 70 000 Kč 27 635 Kč 39 %
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 50 000 Kč 50 000 Kč 19 101 Kč 38 %
926 926 50 000 Kč 50 000 Kč 19 101 Kč 38 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 100 000 Kč Pokles 70 000 Kč 34 900 Kč 50 %
926 926 100 000 Kč Pokles 70 000 Kč 34 900 Kč 50 %
5167 Služby školení a vzdělávání 100 000 Kč Navýšení 130 000 Kč 114 676 Kč 88 %
926 926 100 000 Kč Navýšení 130 000 Kč 114 676 Kč 88 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
5176 Účastnické poplatky na konference 20 000 Kč 20 000 Kč 1 190 Kč 6 %
926 926 20 000 Kč 20 000 Kč 1 190 Kč 6 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
5424 Náhrady mezd v době nemoci 10 000 Kč 10 000 Kč 2 841 Kč 28 %
926 926 10 000 Kč 10 000 Kč 2 841 Kč 28 %
6114 Volby do Parlamentu ČR 4 834 000 Kč 4 834 000 Kč 0 Kč 0 %
5019 Ostatní platy 40 000 Kč Pokles 16 900 Kč 0 Kč 0 %
926 926 40 000 Kč Pokles 16 900 Kč 0 Kč 0 %
5021 Ostatní osobní výdaje 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 0 Kč 0 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 625 000 Kč 625 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 625 000 Kč 625 000 Kč 0 Kč 0 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 225 000 Kč 225 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 225 000 Kč 225 000 Kč 0 Kč 0 %
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 14 000 Kč 14 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 14 000 Kč 14 000 Kč 0 Kč 0 %
5161 Služby pošt 600 000 Kč 600 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 600 000 Kč 600 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 150 000 Kč Navýšení 173 100 Kč 0 Kč 0 %
926 926 150 000 Kč Navýšení 173 100 Kč 0 Kč 0 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 30 000 Kč Pokles 29 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 30 000 Kč Pokles 29 000 Kč 0 Kč 0 %
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 650 000 Kč Navýšení 651 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 650 000 Kč Navýšení 651 000 Kč 0 Kč 0 %
6171 Činnost místní správy 233 004 000 Kč Navýšení 240 536 200 Kč 126 216 223 Kč 52 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 160 000 000 Kč Navýšení 165 462 200 Kč 88 075 020 Kč 53 %
926 926 160 000 000 Kč Navýšení 165 462 200 Kč 88 075 020 Kč 53 %
5021 Ostatní osobní výdaje 8 000 000 Kč Pokles 7 836 600 Kč 4 167 999 Kč 53 %
926 926 8 000 000 Kč Pokles 7 836 600 Kč 4 167 999 Kč 53 %
5024 Ostatní osobní výdaje nezařazené 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 395 956 Kč 40 %
926 926 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 395 956 Kč 40 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 41 664 000 Kč Navýšení 43 011 100 Kč 22 705 195 Kč 53 %
926 926 41 664 000 Kč Navýšení 43 011 100 Kč 22 705 195 Kč 53 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 15 120 000 Kč Navýšení 15 608 800 Kč 8 239 122 Kč 53 %
926 926 15 120 000 Kč Navýšení 15 608 800 Kč 8 239 122 Kč 53 %
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 800 000 Kč 800 000 Kč 370 707 Kč 46 %
926 926 800 000 Kč 800 000 Kč 370 707 Kč 46 %
5161 Služby pošt 20 000 Kč 20 000 Kč 90 Kč 0 %
926 926 20 000 Kč 20 000 Kč 90 Kč 0 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 550 000 Kč 550 000 Kč 269 650 Kč 49 %
926 926 550 000 Kč 550 000 Kč 269 650 Kč 49 %
5163 Služby peněžních ústavů 60 000 Kč Navýšení 75 000 Kč 3 036 Kč 4 %
926 926 60 000 Kč Navýšení 75 000 Kč 3 036 Kč 4 %
5167 Služby školení a vzdělávání 2 500 000 Kč Navýšení 2 878 300 Kč 507 235 Kč 18 %
926 926 2 500 000 Kč Navýšení 2 878 300 Kč 507 235 Kč 18 %
5169 Nákup ostatních služeb 900 000 Kč 900 000 Kč 154 446 Kč 17 %
926 926 900 000 Kč 900 000 Kč 154 446 Kč 17 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 750 000 Kč Navýšení 753 000 Kč 319 684 Kč 42 %
926 926 750 000 Kč Navýšení 753 000 Kč 319 684 Kč 42 %
5176 Účastnické poplatky na konference 80 000 Kč 80 000 Kč 2 098 Kč 3 %
926 926 80 000 Kč 80 000 Kč 2 098 Kč 3 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 250 000 Kč 250 000 Kč 78 900 Kč 32 %
926 926 250 000 Kč 250 000 Kč 78 900 Kč 32 %
5191 Zaplacené sankce 0 Kč Navýšení 1 200 Kč 1 105 Kč 92 %
926 926 0 Kč Navýšení 1 200 Kč 1 105 Kč 92 %
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
5194 Věcné dary 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
5195 Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené 100 000 Kč 100 000 Kč 55 994 Kč 56 %
926 926 100 000 Kč 100 000 Kč 55 994 Kč 56 %
5424 Náhrady mezd v době nemoci 1 100 000 Kč 1 100 000 Kč 869 986 Kč 79 %
926 926 1 100 000 Kč 1 100 000 Kč 869 986 Kč 79 %
Celkem 262 078 000 Kč Navýšení 270 791 100 Kč 140 496 625 Kč 52 %