Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 2541097000000 (ORG 2541097000000) / 2020

Název:
2541097000000 (2541097000000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 296 300 Kč 243 319 Kč 82 %
výdaje 0 Kč Navýšení 308 300 Kč 253 319 Kč 82 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 0 Kč Navýšení 308 300 Kč 235 319 Kč 76 %
Všeobecná pokladní správa 0 Kč 0 Kč 18 000 Kč - - - -
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3111 Předškolní zařízení 0 Kč Navýšení 308 300 Kč 245 319 Kč 80 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 Kč Navýšení 12 000 Kč 20 000 Kč 167 %
417 417 0 Kč 0 Kč 10 000 Kč - - - -
437 437 0 Kč Navýšení 12 000 Kč 10 000 Kč 83 %
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. 0 Kč Navýšení 18 000 Kč 0 Kč 0 %
437 437 0 Kč Navýšení 18 000 Kč 0 Kč 0 %
6121 Budovy, haly a stavby 0 Kč 0 Kč 225 319 Kč - - - -
440 440 0 Kč 0 Kč 225 319 Kč - - - -
6909 Ostatní kapitálové výdaje jinde nezařazené 0 Kč Navýšení 278 300 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 278 300 Kč 0 Kč 0 %
3113 Základní školy 0 Kč 0 Kč -10 000 Kč - - - -
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 Kč 0 Kč -10 000 Kč - - - -
417 417 0 Kč 0 Kč -10 000 Kč - - - -
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně 0 Kč 0 Kč 18 000 Kč - - - -
5347 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – výdaje 0 Kč 0 Kč 18 000 Kč - - - -
1009 1009 0 Kč 0 Kč 18 000 Kč - - - -
Celkem 0 Kč Navýšení 308 300 Kč 253 319 Kč 82 %