Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 2510737000000 (ORG 2510737000000) / 2020

Název:
2510737000000 (2510737000000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 1 889 000 Kč 741 078 Kč 39 %
výdaje 0 Kč Navýšení 1 944 600 Kč 0 Kč 0 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 0 Kč Navýšení 1 944 600 Kč 0 Kč 0 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 0 Kč Navýšení 20 100 Kč 0 Kč 0 %
5021 Ostatní osobní výdaje 0 Kč Navýšení 18 100 Kč 0 Kč 0 %
526 526 0 Kč Navýšení 18 100 Kč 0 Kč 0 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 Kč Navýšení 1 400 Kč 0 Kč 0 %
526 526 0 Kč Navýšení 1 400 Kč 0 Kč 0 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 Kč Navýšení 600 Kč 0 Kč 0 %
526 526 0 Kč Navýšení 600 Kč 0 Kč 0 %
4399 Ost.zál.sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 0 Kč Navýšení 1 924 500 Kč 0 Kč 0 %
5021 Ostatní osobní výdaje 0 Kč Navýšení 1 457 700 Kč 0 Kč 0 %
526 526 0 Kč Navýšení 1 457 700 Kč 0 Kč 0 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 Kč Navýšení 102 800 Kč 0 Kč 0 %
526 526 0 Kč Navýšení 102 800 Kč 0 Kč 0 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 Kč Navýšení 39 900 Kč 0 Kč 0 %
526 526 0 Kč Navýšení 39 900 Kč 0 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 Kč Navýšení 218 800 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 218 800 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 105 300 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 105 300 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 0 Kč Navýšení 1 944 600 Kč 0 Kč 0 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 2510737000000 (2510737000000), Paragraf 4399 (Ost.zál.sociálních věcí a politiky zaměstnanosti), Položka 5021 (Ostatní osobní výdaje)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 0,00 Kč