Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 236 (ORG 236) / 2020

Název:
236 (236)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 249 400 Kč 249 439 Kč 100 %
výdaje 3 900 000 Kč Navýšení 4 713 800 Kč 3 072 840 Kč 65 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Civilní připravenost na krizové stavy 0 Kč Navýšení 155 800 Kč 155 800 Kč 100 %
Školství a sociální věci 3 900 000 Kč Navýšení 4 558 000 Kč 2 917 040 Kč 64 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3113 Základní školy 3 900 000 Kč Navýšení 4 558 000 Kč 2 917 040 Kč 64 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 3 900 000 Kč Navýšení 4 503 000 Kč 2 862 000 Kč 64 %
440 440 3 900 000 Kč Navýšení 4 503 000 Kč 2 862 000 Kč 64 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 55 000 Kč 55 040 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 55 000 Kč 55 040 Kč 100 %
5213 Krizová opatření 0 Kč Navýšení 155 800 Kč 155 800 Kč 100 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 155 800 Kč 155 800 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 155 800 Kč 155 800 Kč 100 %
Celkem 3 900 000 Kč Navýšení 4 713 800 Kč 3 072 840 Kč 65 %