Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor přípravy realizace investic (ORG 180000) / 2020

Název:
Odbor přípravy realizace investic (180000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 0 Kč Navýšení 31 383 000 Kč 14 230 191 Kč 45 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 0 Kč Navýšení 17 200 000 Kč 6 100 197 Kč 35 %
Školství a sociální věci 0 Kč Navýšení 9 171 300 Kč 6 736 592 Kč 73 %
Tělovýchova a zájmová činnost 0 Kč Navýšení 115 000 Kč 114 950 Kč 100 %
Veřejná správa 0 Kč Navýšení 4 896 700 Kč 1 278 451 Kč 26 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3111 Předškolní zařízení 0 Kč Navýšení 335 000 Kč 204 188 Kč 61 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 Kč Navýšení 335 000 Kč 204 188 Kč 61 %
418 418 0 Kč Navýšení 335 000 Kč 204 188 Kč 61 %
3113 Základní školy 0 Kč Navýšení 8 836 300 Kč 6 532 405 Kč 74 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 Kč Navýšení 387 900 Kč 140 070 Kč 36 %
418 418 0 Kč Navýšení 387 900 Kč 140 070 Kč 36 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 60 000 Kč 55 528 Kč 93 %
418 418 0 Kč Navýšení 60 000 Kč 55 528 Kč 93 %
5171 Opravy a udržování 0 Kč Navýšení 8 388 400 Kč 6 336 807 Kč 76 %
418 418 0 Kč Navýšení 8 388 400 Kč 6 336 807 Kč 76 %
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 0 Kč Navýšení 115 000 Kč 114 950 Kč 100 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 Kč Navýšení 115 000 Kč 114 950 Kč 100 %
418 418 0 Kč Navýšení 115 000 Kč 114 950 Kč 100 %
3612 Bytové hospodářství 0 Kč Navýšení 11 600 000 Kč 4 423 522 Kč 38 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 Kč Navýšení 600 000 Kč 223 608 Kč 37 %
818 818 0 Kč Navýšení 600 000 Kč 223 608 Kč 37 %
5171 Opravy a udržování 0 Kč Navýšení 11 000 000 Kč 4 199 914 Kč 38 %
818 818 0 Kč Navýšení 11 000 000 Kč 4 199 914 Kč 38 %
3613 Nebytové hospodářství 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 0 Kč 0 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 0 Kč 0 %
818 818 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 0 Kč 0 %
3699 Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje 0 Kč Navýšení 5 400 000 Kč 1 676 675 Kč 31 %
5171 Opravy a udržování 0 Kč Navýšení 5 400 000 Kč 1 676 675 Kč 31 %
818 818 0 Kč Navýšení 5 400 000 Kč 1 676 675 Kč 31 %
6171 Činnost místní správy 0 Kč Navýšení 4 896 700 Kč 1 278 451 Kč 26 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 13 552 Kč 14 %
918 918 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 13 552 Kč 14 %
5171 Opravy a udržování 0 Kč Navýšení 4 796 700 Kč 1 264 899 Kč 26 %
918 918 0 Kč Navýšení 4 796 700 Kč 1 264 899 Kč 26 %
Celkem 0 Kč Navýšení 31 383 000 Kč 14 230 191 Kč 45 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 180000 (Odbor přípravy realizace investic), Paragraf 6171 (Činnost místní správy), Položka 5171 (Opravy a udržování)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
TRUSTAV s.r.o.ARES 1 264 899,39 Kč
360000028 03.11.2020 192 597,21 Kč
360000262 25.11.2020 1 072 302,18 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 1 264 899,39 Kč