Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 180000 (ORG 180000) / 2020

Název:
180000 (180000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 0 Kč Navýšení 35 040 800 Kč 4 466 501 Kč 13 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 0 Kč Navýšení 17 954 500 Kč 614 446 Kč 3 %
Školství a sociální věci 0 Kč Navýšení 8 971 300 Kč 3 852 055 Kč 43 %
Tělovýchova a zájmová činnost 0 Kč Navýšení 115 000 Kč 0 Kč 0 %
Veřejná správa 0 Kč Navýšení 8 000 000 Kč 0 Kč 0 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3111 Předškolní zařízení 0 Kč Navýšení 185 000 Kč 0 Kč 0 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 Kč Navýšení 185 000 Kč 0 Kč 0 %
418 418 0 Kč Navýšení 185 000 Kč 0 Kč 0 %
3113 Základní školy 0 Kč Navýšení 8 586 300 Kč 3 852 055 Kč 45 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 Kč Navýšení 137 900 Kč 81 627 Kč 59 %
418 418 0 Kč Navýšení 137 900 Kč 81 627 Kč 59 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 60 000 Kč 55 528 Kč 93 %
418 418 0 Kč Navýšení 60 000 Kč 55 528 Kč 93 %
5171 Opravy a udržování 0 Kč Navýšení 8 388 400 Kč 3 714 900 Kč 44 %
418 418 0 Kč Navýšení 8 388 400 Kč 3 714 900 Kč 44 %
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 0 Kč Navýšení 115 000 Kč 0 Kč 0 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 Kč Navýšení 115 000 Kč 0 Kč 0 %
418 418 0 Kč Navýšení 115 000 Kč 0 Kč 0 %
3612 Bytové hospodářství 0 Kč Navýšení 12 354 500 Kč 614 446 Kč 5 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 Kč Navýšení 1 000 000 Kč 53 240 Kč 5 %
818 818 0 Kč Navýšení 1 000 000 Kč 53 240 Kč 5 %
5171 Opravy a udržování 0 Kč Navýšení 11 000 000 Kč 561 206 Kč 5 %
818 818 0 Kč Navýšení 11 000 000 Kč 561 206 Kč 5 %
6121 Budovy, haly a stavby 0 Kč Navýšení 354 500 Kč 0 Kč 0 %
818 818 0 Kč Navýšení 354 500 Kč 0 Kč 0 %
3613 Nebytové hospodářství 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 0 Kč 0 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 0 Kč 0 %
818 818 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 0 Kč 0 %
3699 Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje 0 Kč Navýšení 5 400 000 Kč 0 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 0 Kč Navýšení 5 400 000 Kč 0 Kč 0 %
818 818 0 Kč Navýšení 5 400 000 Kč 0 Kč 0 %
4349 Ost.sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv. 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 0 Kč 0 %
518 518 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 0 Kč 0 %
6171 Činnost místní správy 0 Kč Navýšení 8 000 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 203 300 Kč 0 Kč 0 %
918 918 0 Kč Navýšení 203 300 Kč 0 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 0 Kč Navýšení 7 796 700 Kč 0 Kč 0 %
918 918 0 Kč Navýšení 7 796 700 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 0 Kč Navýšení 35 040 800 Kč 4 466 501 Kč 13 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 180000 (180000), Paragraf 3612 (Bytové hospodářství), Položka 6121 (Budovy, haly a stavby)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 0,00 Kč