Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 180000 (ORG 180000) / 2020

Název:
180000 (180000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 0 Kč Navýšení 35 040 800 Kč 4 466 501 Kč 13 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 0 Kč Navýšení 17 954 500 Kč 614 446 Kč 3 %
Školství a sociální věci 0 Kč Navýšení 8 971 300 Kč 3 852 055 Kč 43 %
Tělovýchova a zájmová činnost 0 Kč Navýšení 115 000 Kč 0 Kč 0 %
Veřejná správa 0 Kč Navýšení 8 000 000 Kč 0 Kč 0 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3111 Předškolní zařízení 0 Kč Navýšení 185 000 Kč 0 Kč 0 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 Kč Navýšení 185 000 Kč 0 Kč 0 %
418 418 0 Kč Navýšení 185 000 Kč 0 Kč 0 %
3113 Základní školy 0 Kč Navýšení 8 586 300 Kč 3 852 055 Kč 45 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 Kč Navýšení 137 900 Kč 81 627 Kč 59 %
418 418 0 Kč Navýšení 137 900 Kč 81 627 Kč 59 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 60 000 Kč 55 528 Kč 93 %
418 418 0 Kč Navýšení 60 000 Kč 55 528 Kč 93 %
5171 Opravy a udržování 0 Kč Navýšení 8 388 400 Kč 3 714 900 Kč 44 %
418 418 0 Kč Navýšení 8 388 400 Kč 3 714 900 Kč 44 %
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 0 Kč Navýšení 115 000 Kč 0 Kč 0 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 Kč Navýšení 115 000 Kč 0 Kč 0 %
418 418 0 Kč Navýšení 115 000 Kč 0 Kč 0 %
3612 Bytové hospodářství 0 Kč Navýšení 12 354 500 Kč 614 446 Kč 5 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 Kč Navýšení 1 000 000 Kč 53 240 Kč 5 %
818 818 0 Kč Navýšení 1 000 000 Kč 53 240 Kč 5 %
5171 Opravy a udržování 0 Kč Navýšení 11 000 000 Kč 561 206 Kč 5 %
818 818 0 Kč Navýšení 11 000 000 Kč 561 206 Kč 5 %
6121 Budovy, haly a stavby 0 Kč Navýšení 354 500 Kč 0 Kč 0 %
818 818 0 Kč Navýšení 354 500 Kč 0 Kč 0 %
3613 Nebytové hospodářství 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 0 Kč 0 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 0 Kč 0 %
818 818 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 0 Kč 0 %
3699 Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje 0 Kč Navýšení 5 400 000 Kč 0 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 0 Kč Navýšení 5 400 000 Kč 0 Kč 0 %
818 818 0 Kč Navýšení 5 400 000 Kč 0 Kč 0 %
4349 Ost.sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv. 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 0 Kč 0 %
518 518 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 0 Kč 0 %
6171 Činnost místní správy 0 Kč Navýšení 8 000 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 203 300 Kč 0 Kč 0 %
918 918 0 Kč Navýšení 203 300 Kč 0 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 0 Kč Navýšení 7 796 700 Kč 0 Kč 0 %
918 918 0 Kč Navýšení 7 796 700 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 0 Kč Navýšení 35 040 800 Kč 4 466 501 Kč 13 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 180000 (180000), Paragraf 3113 (Základní školy), Položka 5166 (Konzultační, poradenské a právní služby)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Škvor VratislavARES 46 840,00 Kč
360000298 30.06.2020 46 840,00 Kč
JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D.ARES 34 787,00 Kč
360000309 30.03.2020 34 787,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 81 627,00 Kč