Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy 180000 (ORG 180000) / 2020

Název:
180000 (180000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 0 Kč Navýšení 35 040 800 Kč 4 466 501 Kč 13 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 0 Kč Navýšení 17 954 500 Kč 614 446 Kč 3 %
Školství a sociální věci 0 Kč Navýšení 8 971 300 Kč 3 852 055 Kč 43 %
Tělovýchova a zájmová činnost 0 Kč Navýšení 115 000 Kč 0 Kč 0 %
Veřejná správa 0 Kč Navýšení 8 000 000 Kč 0 Kč 0 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3113 Základní školy 0 Kč Navýšení 8 388 400 Kč 3 714 900 Kč 44 %
5171 Opravy a udržování 0 Kč Navýšení 8 388 400 Kč 3 714 900 Kč 44 %
418 418 0 Kč Navýšení 8 388 400 Kč 3 714 900 Kč 44 %
3612 Bytové hospodářství 0 Kč Navýšení 11 000 000 Kč 561 206 Kč 5 %
5171 Opravy a udržování 0 Kč Navýšení 11 000 000 Kč 561 206 Kč 5 %
818 818 0 Kč Navýšení 11 000 000 Kč 561 206 Kč 5 %
3699 Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje 0 Kč Navýšení 5 400 000 Kč 0 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 0 Kč Navýšení 5 400 000 Kč 0 Kč 0 %
818 818 0 Kč Navýšení 5 400 000 Kč 0 Kč 0 %
6171 Činnost místní správy 0 Kč Navýšení 7 796 700 Kč 0 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 0 Kč Navýšení 7 796 700 Kč 0 Kč 0 %
918 918 0 Kč Navýšení 7 796 700 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 0 Kč Navýšení 32 585 100 Kč 4 276 106 Kč 13 %