Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 160000 (ORG 160000) / 2020

Název:
160000 (160000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 35 900 000 Kč Navýšení 37 473 000 Kč 16 433 165 Kč 44 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Veřejná správa 35 650 000 Kč Navýšení 37 223 000 Kč 16 256 791 Kč 44 %
Všeobecná pokladní správa 250 000 Kč 250 000 Kč 176 374 Kč 71 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
6114 Volby do Parlamentu ČR 1 150 000 Kč Navýšení 1 154 000 Kč 19 713 Kč 2 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 150 000 Kč 150 000 Kč 19 713 Kč 13 %
916 916 150 000 Kč 150 000 Kč 19 713 Kč 13 %
5164 Nájemné 300 000 Kč Navýšení 304 000 Kč 0 Kč 0 %
916 916 300 000 Kč Navýšení 304 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 400 000 Kč 400 000 Kč 0 Kč 0 %
916 916 400 000 Kč 400 000 Kč 0 Kč 0 %
5175 Pohoštění 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 0 %
916 916 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 0 %
6171 Činnost místní správy 34 500 000 Kč Navýšení 36 069 000 Kč 16 237 077 Kč 45 %
5131 Potraviny 50 000 Kč 50 000 Kč 22 408 Kč 45 %
916 916 50 000 Kč 50 000 Kč 22 408 Kč 45 %
5132 Ochranné pomůcky 20 000 Kč 20 000 Kč 13 512 Kč 68 %
916 916 20 000 Kč 20 000 Kč 13 512 Kč 68 %
5133 Léky a zdravotnický materiál 20 000 Kč Pokles 18 000 Kč 0 Kč 0 %
916 916 20 000 Kč Pokles 18 000 Kč 0 Kč 0 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 470 000 Kč 470 000 Kč 230 133 Kč 49 %
916 916 470 000 Kč 470 000 Kč 230 133 Kč 49 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 880 000 Kč 2 880 000 Kč 728 819 Kč 25 %
916 916 2 880 000 Kč 2 880 000 Kč 728 819 Kč 25 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 070 000 Kč 3 070 000 Kč 1 109 300 Kč 36 %
916 916 3 070 000 Kč 3 070 000 Kč 1 109 300 Kč 36 %
5151 Studená voda 619 600 Kč 619 600 Kč 180 806 Kč 29 %
916 916 619 600 Kč 619 600 Kč 180 806 Kč 29 %
5152 Teplo 25 600 Kč 25 600 Kč 0 Kč 0 %
916 916 25 600 Kč 25 600 Kč 0 Kč 0 %
5153 Plyn 1 820 200 Kč 1 820 200 Kč 882 856 Kč 49 %
916 916 1 820 200 Kč 1 820 200 Kč 882 856 Kč 49 %
5154 Elektrická energie 2 290 200 Kč 2 290 200 Kč 1 376 086 Kč 60 %
916 916 2 290 200 Kč 2 290 200 Kč 1 376 086 Kč 60 %
5156 Pohonné hmoty a maziva 500 000 Kč 500 000 Kč 111 296 Kč 22 %
916 916 500 000 Kč 500 000 Kč 111 296 Kč 22 %
5161 Služby pošt 3 550 000 Kč 3 550 000 Kč 2 110 571 Kč 59 %
916 916 3 550 000 Kč 3 550 000 Kč 2 110 571 Kč 59 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 20 000 Kč 20 000 Kč 60 Kč 0 %
916 916 20 000 Kč 20 000 Kč 60 Kč 0 %
5163 Služby peněžních ústavů 600 000 Kč 600 000 Kč 242 986 Kč 40 %
916 916 600 000 Kč 600 000 Kč 242 986 Kč 40 %
5164 Nájemné 405 000 Kč Pokles 401 000 Kč 273 982 Kč 68 %
916 916 405 000 Kč Pokles 401 000 Kč 273 982 Kč 68 %
5169 Nákup ostatních služeb 15 520 000 Kč 15 520 000 Kč 7 585 353 Kč 49 %
916 916 15 520 000 Kč 15 520 000 Kč 7 585 353 Kč 49 %
5171 Opravy a udržování 2 299 400 Kč 2 299 400 Kč 1 250 865 Kč 54 %
916 916 2 299 400 Kč 2 299 400 Kč 1 250 865 Kč 54 %
5175 Pohoštění 250 000 Kč 250 000 Kč 104 545 Kč 42 %
916 916 250 000 Kč 250 000 Kč 104 545 Kč 42 %
5191 Zaplacené sankce 0 Kč Navýšení 2 000 Kč 0 Kč 0 %
916 916 0 Kč Navýšení 2 000 Kč 0 Kč 0 %
5194 Věcné dary 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
916 916 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 40 000 Kč 40 000 Kč 13 500 Kč 34 %
916 916 40 000 Kč 40 000 Kč 13 500 Kč 34 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení 0 Kč Navýšení 1 573 000 Kč 0 Kč 0 %
916 916 0 Kč Navýšení 1 573 000 Kč 0 Kč 0 %
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 250 000 Kč 250 000 Kč 176 374 Kč 71 %
5163 Služby peněžních ústavů 250 000 Kč 250 000 Kč 176 374 Kč 71 %
1016 1016 250 000 Kč 250 000 Kč 176 374 Kč 71 %
Celkem 35 900 000 Kč Navýšení 37 473 000 Kč 16 433 165 Kč 44 %