Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy 160000 (ORG 160000) / 2020

Název:
160000 (160000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 35 900 000 Kč 35 900 000 Kč 12 434 971 Kč 35 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Veřejná správa 35 650 000 Kč 35 650 000 Kč 12 258 597 Kč 34 %
Všeobecná pokladní správa 250 000 Kč 250 000 Kč 176 374 Kč 71 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
6171 Činnost místní správy 2 299 400 Kč 2 299 400 Kč 1 062 491 Kč 46 %
5171 Opravy a udržování 2 299 400 Kč 2 299 400 Kč 1 062 491 Kč 46 %
916 916 2 299 400 Kč 2 299 400 Kč 1 062 491 Kč 46 %
Celkem 2 299 400 Kč 2 299 400 Kč 1 062 491 Kč 46 %