Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy 160000 (ORG 160000) / 2020

Název:
160000 (160000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 35 900 000 Kč Navýšení 37 473 000 Kč 16 433 165 Kč 44 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Veřejná správa 35 650 000 Kč Navýšení 37 223 000 Kč 16 256 791 Kč 44 %
Všeobecná pokladní správa 250 000 Kč 250 000 Kč 176 374 Kč 71 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
6171 Činnost místní správy 2 299 400 Kč 2 299 400 Kč 1 250 865 Kč 54 %
5171 Opravy a udržování 2 299 400 Kč 2 299 400 Kč 1 250 865 Kč 54 %
916 916 2 299 400 Kč 2 299 400 Kč 1 250 865 Kč 54 %
Celkem 2 299 400 Kč 2 299 400 Kč 1 250 865 Kč 54 %