Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje 1548 (ORG 1548) / 2020

Název:
1548 (1548)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 600 Kč 644 Kč 107 %
výdaje 2 456 000 Kč Navýšení 4 208 300 Kč 3 186 600 Kč 76 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Civilní připravenost na krizové stavy 0 Kč Navýšení 115 800 Kč 115 800 Kč 100 %
Školství a sociální věci 2 456 000 Kč Navýšení 4 092 500 Kč 3 070 800 Kč 75 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3113 Základní školy 0 Kč Navýšení 401 100 Kč 401 100 Kč 100 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 401 100 Kč 401 100 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 401 100 Kč 401 100 Kč 100 %
Celkem 0 Kč Navýšení 401 100 Kč 401 100 Kč 100 %