Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 15047000001 (ORG 15047000001) / 2020

Název:
15047000001 (15047000001)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 0 Kč Navýšení 2 188 500 Kč 82 179 Kč 4 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 0 Kč Navýšení 2 186 400 Kč 80 061 Kč 4 %
Všeobecná pokladní správa 0 Kč Navýšení 2 100 Kč 2 118 Kč 101 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 0 Kč Navýšení 2 186 400 Kč 80 061 Kč 4 %
5021 Ostatní osobní výdaje 0 Kč Navýšení 160 500 Kč 0 Kč 0 %
426 426 0 Kč Navýšení 160 500 Kč 0 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 Kč Navýšení 17 200 Kč 17 061 Kč 99 %
440 440 0 Kč Navýšení 17 200 Kč 17 061 Kč 99 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 Kč Navýšení 15 100 Kč 15 000 Kč 99 %
440 440 0 Kč Navýšení 15 100 Kč 15 000 Kč 99 %
5167 Služby školení a vzdělávání 0 Kč Navýšení 29 500 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 29 500 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 1 964 100 Kč 48 000 Kč 2 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 964 100 Kč 48 000 Kč 2 %
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně 0 Kč Navýšení 2 100 Kč 2 118 Kč 101 %
5347 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – výdaje 0 Kč Navýšení 2 100 Kč 2 118 Kč 101 %
440 440 0 Kč Navýšení 2 100 Kč 2 118 Kč 101 %
Celkem 0 Kč Navýšení 2 188 500 Kč 82 179 Kč 4 %