Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 15047000000 (ORG 15047000000) / 2020

Název:
15047000000 (15047000000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 1 588 700 Kč 1 588 685 Kč 100 %
výdaje 0 Kč Navýšení 2 291 900 Kč 0 Kč 0 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 0 Kč Navýšení 2 291 900 Kč 0 Kč 0 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 0 Kč Navýšení 2 291 900 Kč 0 Kč 0 %
5021 Ostatní osobní výdaje 0 Kč Navýšení 1 821 200 Kč 0 Kč 0 %
426 426 0 Kč Navýšení 1 821 200 Kč 0 Kč 0 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 Kč Navýšení 349 800 Kč 0 Kč 0 %
426 426 0 Kč Navýšení 349 800 Kč 0 Kč 0 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 Kč Navýšení 120 900 Kč 0 Kč 0 %
426 426 0 Kč Navýšení 120 900 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 0 Kč Navýšení 2 291 900 Kč 0 Kč 0 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 15047000000 (15047000000), Paragraf 3299 (Ostatní záležitosti vzdělávání), Položka 5021 (Ostatní osobní výdaje)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 0,00 Kč